ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

103

Městská autobusová linka číslo 103 patří mezi nejstarší v Praze. Její historie sahá do období I. Československé republiky. Po celou dobu své existence spojuje katastrální území Ďáblic s okolím.

5. dubna 2004 - Autobus Karosa B732 na lince 103 v zastávce Sídliště Ďáblice - Zdeněk Liška

Již 29. března 1931 zavedly pražské Elektrické podniky (EP – předchůdce Dopravního podniku) autobusovou linku Kobylisy – Střelnice - Nový pražský hřbitov – Ďáblice, označenou písmenem E. V Ďáblicích nahradila zkrácenou linku C, předchůdce dnešní linky číslo 102. K první úpravě „éčka“ došlo 17. července 1932, kdy je vedeno v trase Na Korábě – Na Slovance – U vodárny – Nový pražský hřbitov – Ďáblice.

28. dubna 2004 - Autobus Karosa B732 v nástupní zastávce linky 103 Palmovka - Zdeněk Liška

Od 12. července 1936 je linka ze zastávky Na Slovance odkloněna přes zastávku Na Stráži na Vychovatelnu, aby byla od 11. ledna 1937 zkrácena právě do zastávky Na Stráži. V důsledku válečných omezení jezdí od 29. prosince 1942 pouze ve všední dny a od 27. září 1943 dochází ke zkrácení pouze k ďáblickému hřbitovu. K 7. září 1944 je trasa „éčka“ upravena do podoby Střelničná – Letňanská – Nový pražský hřbitov.

16. července 1938 – Linka E ve schématu pražských autobusů a trolejbusů – publikace Linky MHD v Praze 1829 - 1990

Do trasy Střelničná – Nový pražský hřbitov – Ďáblice je linka prodloužena 30. června 1946 a od 19. listopadu téhož roku je zavedeno několik vybraných spojů jedoucích z Ďáblic do Čakovic. K 2. červnu 1947 došlo ke změně ukončení v Čakovicích, kdy se stává novou konečnou „éčka“ zastávka Čakovice, Avia. Při reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, vstupujícího v platnost 31. prosince 1951, získává linka E číselné označení 103, přičemž její trasa zůstává stále stejná.

31. prosince 1958 - Linka číslo 103 ve schématu pražských autobusů a trolejbusů – publikace Linky MHD v Praze 1829 - 1990

Až od 11. listopadu 1968 je „stotrojka“ vedena v upravené trase Bulovka – Slovanka – Davídkova – Hřbitov – Čakovická silnice – Čakovice, Závody Jiřího Dimitrova, přičemž školní spoje nejedou na Bulovku, ale na Střelničnou. Do trasy Sídliště Ďáblice – Čakovická silnice – Čakovice, ZJD je linka číslo 103 zkrácena 3. ledna 1971.

24. května 2008 - Autobus Karosa B731 v bývalém obratišti linky 103 na Ládví - Zdeněk Liška

Změna trasování v oblasti Ďáblic přišla 4. února 1980, kdy je ze zastávky Hřbitov nově vedena přes zastávky Květnová, U Spojů a Kokořínská. Po 1. září 1983 měla „stotrojka“ trasu Sídliště Ďáblice – Hřbitov – U Spojů – Kostelecká (nyní Ďáblice) – Čakovice, ZJD, přičemž v úseku Kostelecká – Čakovice, ZJD jezdily pouze vybrané spoje.

1. září 1989 – Linka číslo 103 ve schématu linkového vedení – sbírka Pavel Hypš

Kromě přejmenování některých zastávek došlo k výraznějším úpravám trasy až v roce 1997, kdy jsou od 1. listopadu zrušeny spoje do Čakovic (resp. k Avii) a současně je ze Sídliště Ďáblice prodloužena k terminálu metra B do stanice Palmovka. Zároveň došlo ke zrušení souběžné linky číslo 279. Další změna trasy nastala od 28. ledna 2001, kdy jsou vybrané spoje vedeny ze zastávky Kostelecká do Březiněvsi. Tímto opatřením byla zrušena autobusová linka 258 (Sídliště Ďáblice – Březiněves).

2. září 2000 – Jízdní řád linky číslo 103 – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti se zprovozněním trasy metra IV.C1 (Nádraží Holešovice – Ládví) je „stotrojka“ odkloněna ze Sídliště Ďáblice přes zastávky Třebenická a Štěpničná na Ládví. Na tomto místě je vhodné zmínit, že do otevření dalšího úseku metra IV.C2 (Ládví – Letňany), které proběhlo v květnu 2008, bylo na Ládví zřízeno provizorní autobusové obratiště. Nyní je na tomto místě hlídané parkoviště. Obracení autobusů je tak řešeno odbočením ze Střelničné ulice, objezdem kolem parčíku a přes světelnou křižovatku najetím do zastávky v opačném směru.

1. srpna 2009 - Dnešní konečná linky 103 na Ládví - Zdeněk Liška

K další změně linky 103 došlo od 11. prosince 2011, kdy jsou ve večerních hodinách (po 20 h) vedeny všechny spoje v celé trase, tzn. Ládví – Sídliště Ďáblice – Ďáblice – U Spojů – Březiněves. Od 30. srpna 2014 jsou spoje jedoucí v trase Ládví - Ďáblice ve směru z centra v úseku Na Štamberku - Ďáblice vedeny přímo ulicemi Na Štamberku a U Parkánu do zastávky Ďáblice, odkud pokračují ihned zpět ve směru Ládví.

16. června 2011 - Během stávky Dopravního podniku byl provoz linky 103 částečně zajišťován dopravcem ČSAD Střední Čechy - Pavel Hypš

Autobusy vypravované na „stotrojku“ jsou standardní délky, dnes již většinou  nízkopodlažní, vybrané spoje (v pracovní dny poslední spoj večerní spoj a o víkendu celoděnně) zajišťují midibusy. Na závěr lze konstatovat, že „stotrojka“ má relativně stabilní trasování a za celou dobu své existence neprošla tolika radikálními změnami jako jiné městské linky.

11. října 2011 - Nízkopodlažní vůz Karosa Citybus v zastávce linky 103 Kokořínská - Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: 
Pavel Hypš
Zdroje: web ropid.cz, publikace "Linky MHD v Praze 1829 - 1990" (Ing. František Prošek, Pavel Fojtík), publikace "Pražský Dopravní zeměpis" svazek 2 - obce připojené ku Praze v letech 1960 a 1968 (Ing. František Prošek, Pavel Fojtík)
Text zveřejněn: 30. října 2013
Poslední aktualizace: 12. března 2015

Další fotografie z provozu linky číslo 103 - Pavel Hypš

            

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10