ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

108

Autobusová linka číslo 108, resp. její předchůdkyně, byla v rámci pražské městské hromadné dopravy zavedena na sklonku 30. let hned dvakrát. Tehdy byla označena písmenem, od počátku 50. let nese číselné označení. V 60. a 70. letech prošla několika výraznými změnami a úpravami. Po celou dobu své existence byla (a je) provozována autobusy standardní délky Dopravního podniku v severozápadní části Prahy. Novinkou poslední doby je nasazení midibusů.

1. srpna 2013 - Karosa B931 ev. č. 7405 na lince číslo 108 poblíž zastávky Brodecká – Zdeněk Liška

Od 16. července 1938 zavedly pražské Elektrické podniky (EP – předchůdce Dopravního podniku) autobusovou linku označenou písmenem I, jež měla trasu: Vozovna Vokovice – Letiště Ruzyně. Provozovaná bývala v sobotu odpoledne a celodenně v neděli, ovšem pouze za příznivého počasí. Zanedlouho, k 24. září 1938, byla v této podobě zrušena. Ke znovu zavedení „íčka“ došlo 18. prosince 1939 a to v trase: Vozovna Vokovice – Kasárny Ruzyně. Rozsah provozu byl stanoven na špičky a večery pracovních dnů a také na nedělní odpoledne a večery. Od 22. ledna 1940 byla na trase zřízena tzv. Potravní daň1). Vlivem válečných událostí dochází 18. června 1942 ke zkrácení trasy do zastávky Slánská silnice, aby byla ke 14. září 1942 opětovně prodloužena na Letiště Ruzyně a znovu zkrácena do zastávky Slánská silnice byla ještě od 3. prosince 1945. Na opačné straně bylo „íčko“ zkráceno, od 20. července 1947, ke konečné tramvaje v Divoké Šárce. Ve válečném a v poválečném období býval provoz výrazně omezován.

15. srpna 2003 – Karosa B732.1658 ev. č. 7074 na lince číslo 108 stanicuje v zastávce Vypich – Zdeněk Liška

 Při reorganizaci linkového vedení, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získává „íčko“ nové číselné označení 108. Od 15. října 1952 došlo k prodloužení trasy do zastávky Ruzyně, letiště. Omezení rozsahu provozu na všední dny a neděle přišlo po 6. březnu 1955. Zásadní úprava trasy nastala k 11. červenci 1960, kdy se dostává do podoby: Bílá Hora – Staré náměstí – Divoká Šárka – Nádraží letiště. V úseku Bílá Hora – Divoká Šárka jezdí jen vybrané spoje, později všechny. Další změna, znamenající prodloužení z Bílé Hory na Sídliště Petřiny, vstoupila v platnost 6. března 1967.  Od 18. března 1968 jezdí mezi Bílou Horou a Sídlištěm Petřiny pouze vybrané spoje. Zanedlouho, 4. července 1968, došlo kvůli výstavbě letiště k úpravě trasy „stoosmičky“: Petřiny – Bílá Hora – Staré letiště – Ruzyně, Nové letiště, přičemž v úseku Staré letiště – Ruzyně, Nové letiště jezdily rovněž vybrané spoje. Všechny spoje vedené v celé trase začaly jezdit od 16. února 1970.

Ve výřezu linkového vedení z roku 1975 vidíme schéma trasy linky číslo 108 – Archiv DP

Další úprava trasy přišla 30. dubna 1972, kdy vybrané spoje jedou z Divoké Šárky přes Staré letiště do zastávky Správa letišť. Naproti tomu je větší část spojů ukončena právě v Divoké Šárce. Od 28. srpna 1972 jezdí v úseku: Petřiny – Bílá Hora vybrané spoje jen ve špičkách pracovních dnů, aby k 17. září 1973 jezdily všechny spoje z Petřin v celé své trase. Celou trasu, která měla podobu: Petřiny – Bílá Hora – Divoká Šárka – Staré letiště – Správa letišť, projížděly všechny spoje až od 12. května 1975. V souvislosti s uvedením2) úseku metra I. A (Leninova – Hradčanská – Muzeum - Náměstí Míru) dochází 13. srpna 1978 na „stoosmičce“ k významné úpravě trasy: Hradčanská – Malý Břevnov – Vypich – Bílá Hora – Divoká Šárka – Správa letišť. Drobné prodloužení ze zastávky Hradčanská do zastávky Špejchar přišlo od 19. března 1979. Na tomto místě je vhodné uvést, že při opravách komunikací v autobusovém obratišti nebo v novodobé historii při výstavbě tunelu Blanka bývaly autobusy, nejen linky číslo 108, odstavovány na kolejích v sousední tramvajové smyčce nesoucí rovněž název Špejchar.

18. června 2008 – Karosa B 731 ev. č. 7251 na lince číslo 108 odstavená v tramvajové smyčce Špejchar. Snímek byl pořízen v posledním období konečné „stoosmičky“ na Špejcharu – Zdeněk Liška

 V oblasti letiště byla od 3. března 1980 provedena další úprava trasy spočívající v zavedení vybraných spojů ze stávající konečné zastávky Správa letišť do zastávky Nové letiště. Tyto spoje jezdily pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Až 1. února 1982 došlo na těchto spojích ke změně ukončení, tentokrát zase v Divoké Šárce. K 15. květnu 1989 se trasa „stoosmičky“ dostává do nové podoby: Špejchar – Hradčanská – Malý Břevnov – Bílá Hora – Divoká Šárka – Sídliště Na Dědine – Letiště Ruzyně. V úseku Sídliště Na Dědině – Letiště Ruzyně jezdí opět vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů.

2. února 2009 - Karosa B732 ev. č. 5662 na lince číslo 108 v blízkosti zastávky Prašný most - Pavel Hypš

 V letech 1994 – 1995 byla pro „stoosmičku“, mezi zastávkami Břevnovská a Malý Břevnov, zřízena zastávka Vypich. Od 28. února 1998 jsou všechny spoje ukončeny v zastávce Sídliště Na Dědině. Zároveň dochází k omezení rozsahu provozu na celodenní, ale jen v pracovní dny. Ze zastávky Sídliště Na Dědině do zastávky Ciolkovského je trasa prodloužena k 1. červenci 2004. Od 28. června 2008 došlo, díky výstavbě tunelu Blanka, ke změně ukončení trasy ve stanici Dejvická, poblíž terminálu metra namísto dosavadní konečné Špejchar. Od 11. prosince 2011 je trasa dále zkrácena do podoby: Bílá Hora – Ciolkovského. O rok později, k 9. prosinci 2012 je dále prodloužena z konečné Ciolkovského přes Nádraží Veleslavín do zastávky Nové Vokovice. Díky této úpravě došlo ke zrušení autobusové linky číslo 218. V úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice jezdí pouze vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů a v úseku Bílá Hora – Sídliště Na Dědině jezdí linka pouze v pracovní dny do cca 20 h. Dosud poslední novinkou na lince číslo 108 se stalo, od 21. ledna 2013, nasazování midibusů na vybrané spoje.

17. července 2013 - Minibus SOR BN8.5 ev. č. 2026 na lince číslo 108 v zastávce Divoká Šárka - Pavel Hypš

„Stoosmička“ velmi dlouhou dobu spojovala ruzyňské letiště s Prahou. Bohužel vlivem  změn linkového vedení o tuto jedinečnost přišla. Na straně druhé obsluhuje úsek Bílá Hora – Divoká Šárka od roku 1960, tedy více než 53 (!) let.

29. srpna 2008 - Karosa B731 ev. č. 7143 v atypickém barevném provedení vyjíždí na lince číslo 108 ze zastávky Vypich - Pavel Hypš

Poznámky:

1) Potravní daň (nebo též čára potravní daně) byla hranice každého města (katastrálního území), kde byly na příjezdových komunikacích zřízeny celnice. Nejvíce se proclívaly potraviny, a proto nesla tento název. V autobusové dopravě to znamenalo zastávku s tím, že v ní cestující museli proclít zboží či potraviny s nimiž cestovali do města. Potravní daň existovala přibližně v letech 1920 – 1942.

2) Trasa metra I. A. Leninova (nyní Dejvická) – Náměstí Míru byla uvedena do provozu 12. srpna 1978.

 

            Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí fotografií.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz, web mhdpraha.pes
Poslední aktualizace: 21. listopadu 2013

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07