ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

123

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 123 po celou dobu své existence spojuje oblast vilové zástavby na Šmukýřce s Košířemi (resp. Plzeňskou ulicí), kde byl (a je) možný přestup na tramvajové linky. Díky relativně nízkému počtu změn trasy „stodvacettrojky“, ji lze zařadit mezi stabilní linky. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni vypravuje vozy standardní délky, včetně nízkopodlažních.

21. října 2011 – Prototyp vozu Karosa Citybus 12M přijíždí na lince číslo 123 do terminálu Na Knížecí – Pavel Hypš

Než došlo k zavedení „stodvacettrojky“, byly místní obyvatelé odkázáni především na železnici a její nedalekou zastávku Praha-Cibulka. V souvislosti s plošnou výstavbou rodinných domů v oblasti Šmukýřky v 50. letech vyjela autobusová linka číslo 123 poprvé 31. května 1959 v trase: Košíře, U Kavalírky – Cibulka - Meopta (později Státní podnik Křižík, nyní Naskové) - Vidoulská (dnes Průchova). Rozsah provozu měla stanoven celotýdenní. Od 20. července 1961 nastalo prodloužení trasy do konečné zastávky Šmukýřka, v jejíž blízkosti se dříve nacházela usedlost stejného názvu. V úseku: Meopta – Šmukýřka jezdila jen část spojů ve špičkách pracovních dnů. Zřejmě k témuž datu vstoupilo v platnost přejmenování zastávky „Košíře, U Kavalírky“ na nový název Kavalírka. Počínaje 27. srpnem 1973 přišlo prodloužení trasy do zastávky Demartinka a úsekem: Vidoulská – Šmukýřka jezdily vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů. V některých materiálech lze najít také zmínku o ukončení některých spojů v zastávce Cibulka, avšak tuto informaci se nepodařilo potvrdit či vyvrátit.

1964 - Schéma trasy linky číslo 123 - archiv DP

Další změna (prodloužení trasy) nastala k 15. listopadu 1974, kdy byla „stodvacettrojka“ nově ukončena v zastávce Vrchlického ve stejnojmenné ulici. Od 12. května 1975 nastalo prodloužení trasy do konečné zastávky Anděl v Plzeňské ulici proti výrobnímu závodu ČKD, resp. Tatra, přičemž novým úsekem jezdily vybrané spoje v sedlech pracovních dnů. Po 16. únoru 1976 zajížděly všechny spoje až do konečné zastávky Šmukýřka. Mezi 5. zářím 1977 až 8. listopadem 1979 byla dočasně zrušena zastávka Vrchlického, což souviselo s rozsáhlou rekonstrukcí (rozšířením) Plzeňské ulice. Ke dni 20. června 1980 byla autobusová linka číslo 123 zkrácena do trasy: Šmukýřka – Jinonická. Konečná zastávka Jinonická se nacházela v místech bývalé zastávky Demartinka. V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra I. B (Sokolovská, nyní Florenc – Smíchovské nádraží) dne 3. listopadu 1985, nastala další změna trasy, tentokrát do podoby: Šmukýřka - Průchova - Cibulka - Kavalírka - Klamovka - Moskevská (ve Stroupežnického ulici, v opačném směru v Radlické ulici) - Moskevská (později Na Knížecí).

1980 - Mapa trasy linky číslo 123; zastávka Jinonická je zde chybně označena jako "Jinonice" - sbírka Pavel Hypš

Drobná změna nastala 1. září 2010, kdy byla zřízena druhá zastávka Kavalírka, pouze ve směru Šmukýřka v Plzeňské ulici. V trase Na Knížecí – Kavalírka – Cibulka – Šmukýřka setrvala námi popisovaná linka až do 1. září 2012, kdy byla, v rámci plošných změn linkového vedení a zavedení tzv. „metrobusů“, zkrácena do současné podoby: Kavalírka – Cibulka – Šmukýřka. Proti zrušení úseku vedoucího souběžně s tramvajovou tratí, tj. Plzeňskou, resp. Vrchlického ulicí, se zvedl velký odpor místních obyvatel, který vyústil v petici za obnovení přímého spojení ke stanici metra Anděl, ovšem žádná změna nenastala.

1. října 2008 – Karosa B731 na lince číslo 123 projíždí Plzeňskou ulicí – Pavel Hypš

Autor: Sirka
Editace textu: Zdeněk Liška
Pavel Hypš
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis, Linky městské hromadné dopravy v Praze 1829 - 1990 (Prošek F., Fojtík P.)
Poslední aktualizace: 14. prosince 2014

Další fotografie z provozu linky číslo 123 - Pavel Hypš

                 

Další fotografie z provozu linky číslo 123 - Sirka

Jízdní řád ze sbírky OSZHA

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07