ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

131

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 131 se můžeme v síti pražské městské hromadné dopravy setkávat více než půl století. Má význam především pro dopravní obsluhu území Dejvic a Bubenče, přičemž jako jedna z mála částečně vede místy kudy kdysi jezdil trolejbus. Dopravcem „stotřicetjedničky“ se stal pražský Dopravní podnik, který na linku nasazuje autobusy standardní délky, včetně nízkopodlažních.

22. ledna 2014 – Karosa B 931 ev. č. 7455 na lince číslo 131 stanicuje na Hradčanské (v ulici Pod Kaštany) – Jan Freitag

Od 17. června 1963 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 131 v trase: Revoluční – Sibiřské nám. - Zelená – U Matěje. Rozsah jejího provozu byl stanoven pouze na špičky pracovních dnů, kdy posilovala především linku číslo 125, jedoucí tehdy v trase: Revoluční - Sibiřiřské náměstí - Zelená - U Matěje - Bořislavka.

1964 – Ve výřezu linkového vedení vidíme původní trasu autobusové linky číslo 131 – Archiv DP

K 1. říjnu 1967 došlo k rozšíření rozsahu provozu na celotýdenní a změně ukončení trasy. Nově „stotřicetjednička“ jezdila ze stávající konečné U Matěje dál na Bořislavku a na opačné straně byla ukončena v obratišti Špejchar. Po 12. červenci 1971 začaly jezdit ve špičkách pracovních dnů vybrané spoje přes zastávku Nádraží Bubeneč, ostatní obsluhovaly zastávku J. M. Sverdlova. Počínaje 18. říjnem 1971 všechny spoje trvale vedly přes Nádraží Bubeneč.

70. léta – Karosa ŠM 11 ev. č. 5540 na lince číslo 131 patrně na Hradčanské – Archiv DP

Další změna nastala 17. ledna 1972 a znamenala úpravu trasy: Špejchar – Nádraží Bubeneč – Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – Na Santince – Bořislavka. Po 23. květnu 1977 přestala „stotřicetjednička“ obsluhovat zastávku Hotel International a k 13. srpnu 1978 začala opětovně zajíždět do zastávky J. M. Sverdlova.

12. května 1975 - Schéma trasy linky číslo 131 - Archiv DP

Od 15. února 1986 byla trasa upravena tak, že vedla přes Nádraží Bubeneč namísto zastávky J. M. Sverdlova. Až 26. února 1993 došlo k úpravě trasy téměř do současné podoby: Hradčanská (v ulici Pod Kaštany) – Sibiřské nám. - Nádraží Bubeneč (pouze v uvedeném směru) – Zelená – U Matěje – Dyrinka – Bořislavka.

1987 - Karosa ŠM11 projíždí na lince číslo 131 ulicí Na Pískách - Filip Zelený, web citybus.cz

Do současné podoby se linka číslo 131 dostala po otevření poslední úseku metra A z Dejvické k Nemocnici Motol. Ze zastávky Hanspaulka je odkloněna přes zastávku Sušická (pouze v uvedeném směru) do nové konečné Bořislavka, v prostoru bývalých zastávek Horoměřická. Od 29. dubna 2017 byla zřízena zastávka Sušická i v opačném směru.

131f1

Sušická

Zajímavostí se stalo prokazatelné dvojí zavedení posilových spojů při mezinárodních atletických závodech, Memoriálu Josefa Odložila, konaných na stadiónu Juliska. Jezdily 17. června 2002 v trase: Hradčanská – Juliska (pouze návoz návštěvníků, provoz od cca 17 h do cca 19 h) a Juliska – Hradčanská, Juliska – Bořislavka (odvoz návštěvníků, provoz na obou větvích od cca 20:30 h do cca 22 h). Rok poté, 29. června 2003, tyto spoje jezdily v trase: Hradčanská – Juliska (návoz návštěvníků, provoz od cca 17:10 h do cca 19:20 h) a Juliska – Hradčanská (odvoz návštěvníků, provoz od cca 20:50 h do 22 h). Uvedené posilové spoje nesly označení číslem 131. Provoz byl zajištěn přejezdy z jiných linek, včetně kmenové 131.

29. června 2003 – Karosa B931 ev. č. 7439 na posilovém spoji linky číslo 131 – web citybus.cz

V novodobé historii „stotřicetjedničky“ došlo k zavedení „polonočních“ spojů jezdících do cca 1 h. Tyto spoje byly zavedeny 12. prosince 2004 a vozy byly označeny pořadovými čísly nočních linek, tzn. 51 a 52. Spoje jedoucí v cca 1 h byly zrušeny k 12. prosinci 2010 a dřívější spoje (okolo cca 0.30 h) zanikly až 6. března 2011. Uvedenou „polonoční“ dopravu plně nahradila noční autobusová linka číslo 515.

11. února 2011 – Polonoční pořadí linky číslo 131 – Pavel Hypš

Autobusová linka číslo 131 stále patří do skupiny stabilních linek s relativně malým počtem změn. Území Dejvic a Bubenče obsluhuje od roku 1963, což je na současné poměry obdivuhodné.

7. února 2014 – City Bus ev. č. 3386 na lince číslo 131 v bývalém obratišti Bořislavka – Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: 
Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), knižní jízdní řády a další materiály PID, web roid.cz, poznatky autora, web citybus.cz (posilové spoje)
Text zveřejněn: 28. března 2014
Poslední atualizace:

Další fotografie z provozu linky číslo 131 - Pavel Hypš

               

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10