ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

137

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 137 se můžeme setkávat od roku 1969. Tehdy byla zavedena coby náhrada za zrušené trolejbusové linky číslo 52 a 60. Vzhledem k tomu, že zajišťovala především návoz a odvoz pracujících v jinonické Walterově továrně (později Motorletu), je do tohoto článku zahrnuta i dopravní obslužnost „Waltrovky“ sahající až do období I. československé republiky. Přepravu po celou dobu zajišťoval pražský Dopravní podnik (a jeho předchůdce Elektrické podniky) vozidly standardní délky. Nyní jsou na „stotřicetsedmičku“ nasazovány také nízkopodlažní autobusy.

1. listopadu 2003 – Autobus Karosa B732 ev. č. 5787/II na lince číslo 137 v terminálu Na Knížecí – Zdeněk Liška

1. srpna 1926 zavedly pražské Elektrické podniky autobusovou linku označenou písmenem E jezdící v trase: Smíchov, Plzeňská třída – Santoška – Smíchov, Malvazinka – Jinonice, Walterova továrna. V úseku: Smíchov, Malvazinka – Jinonice, Walterova továrna jezdila jen část spojů. K 7. listopadu téhož roku byla prodloužena přes Vidouli na konečnou Jinonice. V podobné stopě ji doplnila a později nahradila také autobusová linka J, zavedená od 11. března 1928, která spojovala Malvazinky, Staroměstské náměstí a Těšnov. Oblast Malvazinek a Smíchova spojovala prakticky až do roku 1939, kdy nastalo její nahrazení trolejbusem. Podrobnější popis „jéčka“ lze nalézt v článku o autobusové lince číslo 112. Rozvoj oblasti Jinonic a Malvazinek s rozsáhlým hřbitovem způsoboval značný zájem o jejich spojení, a proto během tzv. „dušičkové dopravy“ začaly být nasazovány za autobusy přívěsy Motor Company. Tyto soupravy jezdily po Praze v letech 1927 – 1935. Ke zrušení „éčka“ ve výše uvedené podobě došlo koncem roku 1930. Zde je nutné uvést, že se jednalo o první variantu autobusové linky E, protože se stala, po jejím znovuzavedení v březnu 1931, přímou předchůdkyní současné autobusové linky číslo 103.

70. léta - Autobus Karosa ŠM11 ev. č. 5328 na lince číslo 137 projíždí přes Karlovo náměstí - Archiv DP

Od 1. října 1939 byl zahájen provoz na trolejbusové lince W v trase: Ženské domovy – Anděl – Knížecí – Ženské domovy – Santoška – Walterova továrna. Už během roku 1947 došlo k přeznačení linky na číslo 52. K 17. říjnu 1948 nastalo prodloužení trolejbusové tratě od „Waltrovky“ do Jinonic, kam nově jezdila právě „padesátdvojka“. Kvůli posílení dopravy k Walterově továrně (v 50. letech změněn název na Motorlet) sem krátce přibyla další trolejbusová linka, tentokrát číslo 56, kterou již 1. listopadu 1954 nahradila linka číslo 60 (Motorlet – Knížecí – Karlovo náměstí - Náměstí Míru – Bělocerkevská – Průběžná). Počátkem 60. let posilovala úsek: Motorlet – Jinonice ještě autobusová linka číslo 130. Plošné rušení trolejbusových tratí v Praze a jejich nahrazení autobusy se dotklo i námi popisované tratě, která byla zrušena na dvě etapy. V té první nastalo k 31. březnu 1969 zrušení úseku: Motorlet – Jinonice a v té druhé byla, po 31. květnu 1969, zrušena zbývající část: Motorlet – Knížecí.

70. léta - Autobus Karosa ŠM11 ev. č. 5232 vypravená na linku číslo 137 na Jiráskově náměstí - Archiv DP

V síti pražských autobusů se od 31. března 1969 nově objevuje linka číslo 137, s celotýdenním rozsahem provozu, jež měla trasu: Zahradní Město, Průběžná – Orionka - Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Knížecí – Motorlet. V této podobě tak prakticky nahradila původní trolejbusovou linku číslo 60. Mezi 9. dubnem a 4. srpnem 1969 byla neobsluhovaná zastávka Václavka. Důvodem se stalo, stejně jako v případě autobusové linky číslo 153, problematické rozjíždění autobusů Škoda 706 RTO v kopcovitém terénu. Dalším negativním faktorem byly nedostatečně uzpůsobené brzdy vozů Karosa ŠM 11. Ještě 3. listopadu téhož roku došlo ke zkrácení trasy do konečné Sídliště Zahradní Město-západ. V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) nastalo po 9. květnu 1974 zajíždění „stotřicetsedmičky“ do zastávky I. P. Pavlova, odkud pokračovala Ječnou ulicí (po tramvajovém tělese) na Karlovo náměstí. Původně vedla trasa mezi Náměstím Míru a Karlovým náměstím ulicemi Anglická, Žitná a Štěpánská. Zkrácení trasy do podoby: Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Anděl – Santoška – Jinonice, Motorlet vstoupilo v platnost 20. prosince 1980. Tato změna byla dána zprovozněním úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského). Pro úplnost je vhodné doplnit, že pravidelný provoz úseku metra II. A začal již 19. prosince 1980.

21. října 2003 - Autobus Karosa B732 ev. č. 5565/II na lince číslo 137 v zastávce Na Knížecí – Zdeněk Liška

Kvůli zprovoznění třetí linky pražského metra, konkrétně úseku I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) uvedeného do provozu 2. listopadu 1985, došlo následující den, tedy od 3. listopadu 1985, ke zkrácení autobusové linky číslo 137 ke stanici metra Moskevská (nyní Anděl), konkrétně do terminálu později pojmenovaného Na Knížecí. Mezi 21. dubnem 1986 až 21. květnem 1990 jezdily vybrané spoje v sedlech pracovních dnů přes Vidouli do Jinonic. Po jejich zrušení se na dlouho trasa ustálila do podoby: Na Knížecí – Santoška – Malvazinky – Motorlet.

20. srpna 2003 – Autobus Karosa B732 .1658 ev. č. 7128 na lince číslo 137 v terminálu Na Knížecí - Zdeněk Liška

Mezi lednem 1994 až květnem 19951) obdržela, díky přejmenování, stávající konečná zastávka Motorlet nový název: U Waltrovky. Od 1. září 2012 došlo k prodloužení vybraných spojů ve špičkách pracovních dnů přes Vidouli, Jinonice a Nové Butovice do konečné Sídliště Stodůlky, čímž se linka částečně vrátila do své původní trasy. Tato změna s sebou přinesla zrušení autobusové linky číslo 130. V úseku: U Waltrovky – Sídliště Stodůlky jezdila linka až do 10. října 2012 v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Od uvedeného data nastalo mírné rozšíření provozu i na sedla pracovních dnů a konečně k  29. červnu 2013 bylo provedeno rozšíření provozu v celé trase i ve zbývajícím provozním období, čímž se vytvořila současná podoba linky, tedy: Na Knížecí - Santoška - Malvazinky - U Waltrovky - Jinonice - Stará Stodůlecká - Nové Butovice - Bucharova - Sídliště Stodůlky. V úseku Na Knížecí – U Waltrovky dosahuje interval v pracovní dny 4 až 7,5 minuty a večer 10 až 20 minut, dál směrem do Stodůlek jezdí spoje v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut v ostatním období. Pro zajímavost dodejme, že v podobném intervalu jako dnes byla linka 137 v provozu prokazatelně již v roce 1984, kdy v ranní špičce činil interval pouhé 3 minuty.

1991 – Jízdní řád linky číslo 137 - Archiv občanského sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů

Z předešlého textu je jasné, že na vývoj „stotřicetsedmičky“ mělo výrazný vliv zavádění dalších dopravních prostředků. Nejprve byla její předchůdkyně „vytlačena“ trolejbusy, které paradoxně po 30ti letech nahradila a poté ji z centra Prahy „vytlačilo“ metro. Díky současné podobě trasy a rozsahu provozu by snad nemuselo dojít v dohledné budoucnosti k jejímu zrušení.

9. července 2013 - Karosa B951 ev. č. 4036 v obratišti U Waltrovky - Pavel Hypš

Poznámka:

1) Přesné datum se autorovi nepodařilo zjistit.

Autor: Sirka
Editace textu: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražské autobusy 1925 – 2000 (Fojtík P., Prošek F.). Historie městské hromadné dopravy v Praze (Jílková M., Fojtík P., Prošek F. - vydání 2000), Trolejbusy v pražských ulicích (J. Šour, M. Dyk, J. Arazim), knižní jízdní řády pražské MHD, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 16. dubna 2014

Další fotografie z provozu linky číslo 137 - autoři Pavel Hypš a Sirka

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07