ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

140

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 140 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Trasování a provoz významně ovlivňovalo rozšiřování sítě podzemní dráhy (metra). Dopravcem „stočtyřicítky“ se v obou případech stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje v současnosti již pouze kloubové autobusy, dříve smíšeně s vozy standardními.

27. listopadu 2011 - Karosa B741 na lince číslo 140 projíždí kolem zastávky Výstaviště Letňany - Pavel Hypš

Dne 28. března 1966 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 140, s celotýdenním rozsahem provozu, v trase: Náměstí Míru – Slavíkova – Bezovka – Ohrada – Harfa – Vysočanská radnice (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Vysočany.

140b1

1966-1970

Od 16. března 1970 byla trasa odkloněna a prodloužena ze zastávky Vysočanská radnice do autobusového terminálu Nový Hloubětín. Omezení rozsahu provozu na špičky a večery pracovních dnů vstoupilo v platnost 3. září 1979. Díky uvedení do provozu úseku metra II. A (Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad – Želivského) dne 19. prosince 1980, přišel od následujícího dne, tedy 20. prosince 1980, odklon trasy „stočtyřicítky“ ke stanici metra Jiřího z Poděbrad.

1977 - Karosa ŠM11 projíždí na lince číslo 140 ulicí Slezská - Pavel Korbel, web citybus.cz

Až 17. září 1985 nastala další úprava trasy: Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Prokopovo náměstí – Černínova – Ohrada – Nový Hloubětín. Úprava (zkrácení) rozsahu provozu pouze na všední dny začala platit 13. července 1987. Od téhož data jezdila „stočtyřicítka“ úsekem: Ohrada – Nový Hloubětín pouze v přepravních špičkách pracovních dnů.

1989 - Schéma trasy linky číslo 140 - sbírka Pavel Hypš

Počínaje 14. březnem 1989 měla autobusová linka číslo 140 trasu: Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí – Černínova – Ohrada/Pražačka – K Žižkovu – Nový Hloubětín, přičemž na Pražačku zajížděly jen některé spoje. Už 30. června 1990 přišla další úprava, spočívající v odklonu ze zastávky Olšanské náměstí přes zastávku Rokycanova do zastávky Černínova a dál vedla po své pravidelné trase do Nového Hloubětína.

140d1

1989-1990

V souvislosti s prodloužením metra B do stanice Českomoravská, dne 23. listopadu 1990, nastala u „stočtyřicítky“ další úprava trasy: Jiřího z Poděbrad – Černínova – Ohrada – Skloněná – Palmovka. Po uvedeném datu vstoupilo v platnost omezení rozsahu provozu jen na přepravní špičky a sedla pracovních dnů. V této podobě byla 30. ledna 1998 autobusová linka číslo 140 zrušena.

90. léta - Netradičně vypravený vůz Karosa C734 na lince číslo 140 - Roman Vanka, web citybus.cz

Od 30. září 2001 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 140, ovšem v trase: Českomoravská – Vysočanská – Prosek – Letňanská – Tupolevova – Červený Mlýn (nyní Obchodní centrum Čakovice) – Nádraží Čakovice – U Pošty (nyní Čakovický zámek) – Čakovice. Rozsah provozu byl stanoven jen na odpolední přepravní špičky pracovních dnů. Současně přišla úprava stávající autobusové linky číslo 195 a zrušení autobusové linky číslo 159.

22. srpna 2003 – Karosa B 732 R ev. č. 5599/II na lince číslo 140 v konečné Čakovice ve Vojáčkově ulici – Tomáš Pfeifer

Dva roky poté, konkrétně 30. srpna 2003, vstoupila v platnost změna trasy: Palmovka – U Kříže – Prosecká – Prosek – Letňanská – Tupolevova – Cukrovar Čakovice – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice. Současně začala „stočtyřicítka“ jezdit celodenně a celotýdenně.

29. února 2008 – Karosa B 941.1932 ev. č. 6191 na lince číslo 140 v provizorní konečné Čakovice ve Vyhlídkově ulici – Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany), byla od 9. května 2008 upravena trasa do podoby: Palmovka – U Kříže – Prosecká – Prosek – Letňanská – Letňany (nácestná zastávka ve směru Palmovka, zrušena pro námi popisovanou linku k 29. listopadu 2009) – Letňany (obousměrně v terminálu) - Tupolevova – Cukrovar Čakovice – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice.

13. května 2008 - Karosa B741.1922 ev. č. 6162 na lince číslo 140 v zastávce Letňany – Pavel Hypš

Od 15. října 2016 nahradila linka číslo 140 linku číslo 158 do Miškovic, kam byl prodloužen z Čakovic přibližně každý druhý spoj ve ve všech obdobích po celý týden. U spojů, jedoucích do Miškovic, se změnila trasa i v Čakovicích, jelikož nezajíždějí v jednom směru do obratiště ve Vojáčkově ulici.

140j1

Miškovice

Přes zastávku Nádraží Čakovice v Cukrovarské ulici jezdilo po dllouhá léta celá řada autobusových spojů. Její využití však nebylo nikdy výrazné, i kvůli vysoké vzdálenosti od samostného nádraží. Pro linky 140, 158 a 166 tak došlo od 29. dubna 2017 ke zřízení výrazně bližší zastávky Nádraží Čakovice, v ulici Ke Stadionu. Původní zastávky nese od toho data nový název Za Avií, podle nejbližší kolmé ulice.

140k1

Nová zastávka Nádraží Čakovice

Na závěr textu je nutné zmínit, že na svou konečnou zastávku do roku 2003 Českomoravská se linka 140 ještě jednou vrátila. Z důvodu propadu Prosecké ulice nastal 1. května 2014 dlouhodobý odklon trasy ze zastávky Prosek přes zastávku Vysočanská do terminálu Českomoravská, kam jezdily vybrané spoje v pracovní dny celodenně, večer byly ukončeny v terminálu Letňany. Výluka trvala do 15. dubna 2015.

9. června 2014 – Karosa 2081.01 ev. č. 6500 na lince číslo 140 u terminálu Českomoravská – Zdeněk Liška

V počátcích provozu byla linka číslo 140 zajišťována zpravidla autobusy standardní délky. V souvislosti s jejím odklonem na Palmovku v roce 2003 začal na lince provoz kloubových autobusů, na většině spojů. K 11. lednu 2008 došlo k zavedení garantovaných nízkopodlažních spojů. Spolu s prodloužením trasy do Miškovic v roce 2016 došlo k definitivnímu zrušení spojů zajišťovaných standardními vozy.

14. prosince 2010 - Standardně dlouhhý Citybus opouští na lince číslo 140 terminál Letňany - Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky pražské MHD 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražský dopravní zeměpis svazek 3 obce připojené ku Praze v roce 1922 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz
Text zveřejněn: 4. prosince 2014
Poslední aktualizace:

Další fotografie z provozu linky číslo 140 – Pavel Hypš

            

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10