ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

141

Městská autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID), nesoucí číselné označení 141 byla během své existence v síti pražské městské hromadné dopravy čtyřikrát zavedena a třikrát zrušena. Její trasy vždy protínaly severní či severovýchodní oblast hlavního města. Dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stočtyřicetjedničku“ vypravuje standardně dlouhé a v období 1990 – 1998 vypravoval také kloubové autobusy.

28. března 2008 – Karosa B 732 ev. č. 5722/II na lince číslo 141 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

Poprvé byla autobusová linka číslo 141 zavedena od 29. listopadu 1965 v trase: Bulovka – Davídkova – Ďáblice – Čakovická silnice – Závody J. Dimitrova – Letňanské strojírny. Tehdy nahradila, spolu s linkami číslo 151 a 152, zrušenou trolejbusovou linku číslo 58. Měla stanoven celotýdenní rozsah provozu. Již 21. srpna 1967 nastalo její zrušení. Ještě týž den21. srpna 1967, došlo ke znovuzavedení „stočtyřicetjedničky“, rovněž s celotýdenním rozsahem provozu, ovšem v trase: U kříže – Prosek – Letňany – Čakovice. Mezi 4. březnem a 26. srpnem 1968 jezdily vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů úsekem: Čakovice – Čakovice, ZPA. Další úprava vstoupila v platnost už 2. prosince 1968 a znamenala zajíždění do zastávky Letňanské strojírny. Úsekem: Letňanské strojírny – Čakovice jezdily v odpolední špičce pracovních dnů pouze vybrané spoje. Všechny spoje začaly projíždět celou trasu po 27. srpnu 1973. Omezení rozsahu provozu pouze na špičky pracovních dnů přišlo 26. srpna 1974 a zrušení linky pak 1. února 1988.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 141 – Archiv DP

V souvislosti s prodloužením trasy metra B na Českomoravskou došlo od 23. listopadu 1990 k zavedení autobusové linky číslo 141, s celotýdenním rozsahem provozu, v trase: Českomoravská – Harfa – Lehovec – Sídliště Černý Most II (nyní Bryksova). Za zmínku stojí skutečnost, že v této podobě byly na „stočtyřicetjedničku“ nasazovány kloubové autobusy.

5. ledna 1997 – Karosa B 741.1922 ev. č. 6104 vypravená na linku 141 stanicuje v zastávce Hejtmanská – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (foto J. Arazim)

Při dalším prodloužení metra B, tentokrát až na Černý Most, došlo k 9. listopadu 1998 ke zkrácení trasy do podoby: Černý Most – Ronešova – Rajská zahrada – Hejtmanská – Doležalova – Breitcetlova – Černý Most. Při celotýdenním rozsahu provozu jezdily spoje jednak „po směru hodinových ručiček a jednak proti směru hodinových ručiček“. K témuž datu začala být linka obsluhována převážně standardními autobusy.

17. února 1999 - Karosa B741 na lince číslo 141 v zastávce Rajská zahrada - Jiří Beneš, web citybus.cz

Od 1. prosince 2005 došlo k „zjednosměrnění“ trasy do podoby: Černý Most – Ronešova – Rajská zahrada – Hejtmanská – Doležalova – Breitcetlova – Černý Most. Omezení rozsahu provozu na přepravní špičky pracovních dnů nastalo 14. prosince 2008. Autobusová linka číslo 141 byla nakonec 12. prosince 2010 zrušena. Na vypravování autobusů se podílely zejména garáže Klíčov a později i Hostivař.

24. července 2008 – Karosa B 731.1669 ev. č. 7150 na lince číslo 141 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

Ke znovuzavedení linky číslo 141 došlo 15. října 2016, kdy byla takto přeznačena původní autobusová linka číslo 273, jež musela své číslo uvolnit školním linkám. Od tohoto data až dodnes je linka číslo 141 vedena v trase: HLOUBĚTÍNSKÁ - Hloubětín - Sídliště Lehovec - Žárská - Hejtmanská - Generála Janouška - ČERNÝ MOST - Nádraží Horní Počernice - VE ŽLÍBKU.

16. října 2016 - Karosa Citybus projíždí na lince číslo 141 terminálem Černý Most - Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Text zveřejněn: 25. února 2014
Poslední aktualizace: 2. července 2017

Další fotografie z provozu linky číslo 141 - autor Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10