ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

158

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 158 spojuje téměř 50 let městskou část Čakovice s širším centrem Prahy, kde je možnost přestupu na kolejovou dopravu. Dopravce Dopravní podnik hlavního města Prahy na ni vypravuje výhradně autobusy standardní délky, vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

3. března 2011 – Karosa B951E na lince číslo 158 přijíždí k výstupní zastávce Letňany – Pavel Hypš

Nová linka číslo 158 vyjela (spolu s linkou číslo 159) poprvé dne 26. srpna 1968 v trase: VYSOČANY, ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ (dnes Poliklinika Vysočany) – Prosek – Čakovice (dnes Čakovický zámek) – ČAKOVICE, ZÁVODY PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE (dnes Čakovice) – MIŠKOVICE. V provozu byla denně, koncový úsek do Miškovic obsluhovaly pouze vybrané spoje.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 158 – Archiv DP

Od 23. ledna 1978 došlo k převedení námi popisované linky v Letňanech na novou Tupolevovu ulici, na místo objížďky přes staré Letňany. Změna se však pravděpodobně nesetkala s příliš velkým úspěchem, a již 3. května 1978 se linka číslo 158 vrátila do starých Letňan.

1980 – Výřez ze schématu MHD v Praze s linkou číslo 158 – sbírka Pavel Hypš

Od 3. ledna 1983 došlo k prodloužení všech spojů až do Miškovic. Po uzavření areálu Avia Letňany pro pravidelný autobusový provoz, ke kterému došlo 1. února 1988, byla linka číslo 158 přetrasována v této oblasti přes zastávky Avia Letňany (před areálem) a Masokombinát Čakovice (později Červený mlýn, dnes Obchodní centrum Čakovice).

1989 – Výřez ze schématu MHD v Praze s linkou číslo 158 – sbírka Pavel Hypš

Od 23. listopadu 1990 došlo k prodloužení trasy linky číslo 158 do nově zprovozněného terminálu Českomoravská, u stejnojmenné stanice metra. K 20. květnu 2003 byla, po výstavbě mimoúrovňové křižovatky Kbelské a Prosecké ulice, zrušena zastávka Na Hranici (ve dnes slepém rameni ulice Beranových) a zřízena zastávka Výstaviště Letňany.

90. léta – Karosa C734 vyjíždí na lince číslo 158 z terminálu Českomoravská – Roman Vanka, web citybus.cz

Po zprovoznění úseku metra IV.C2 Ládví – Letňany, dne 9. května 2008, nastala v celé oblasti Prahy 8 a 9 výrazná změna linkového vedení. Linka číslo 158 byla při těchto změnách zrušena a nahrazena ve starých Letňanech linkami číslo 110 a 166 a v Miškovicích linkou číslo 210.

23. února 2008 – Karosa B951E na lince číslo 158 v nástupní zastávce Českomoravská – Pavel Hypš

Zanedlouho nahradila v Miškovicích linku číslo 210 linka číslo 134, jejíž jedna z variant byla veden v podstatě shodně jako původní linka číslo 158. V souvislosti se změnami na lince číslo 151 od 29. listopadu 2009, byl zbytek trasy linky číslo 134 zrušen a pro lepší přehlednost „nová“ linka z Českomoravské do Miškovic označena číslem 158. Oproti původní trase byla v Čakovicích vedena ulicemi Ke Stadionu a Vážská, přes zastávku Náměstí Jiřího Berana namísto Čakovického zámku.

9. listopadu 2015 – Karosa Citybus na lince číslo 158 v zastávce Náměstí Jiřího Berana – Pavel Hypš

Od 15. října 2016 přišli další změny linkového vedení v oblasti Letňan a Čakovic, které degradovaly linku číslo 158 na převážně doplňkovou. Od tohoto data je vedena v trase: LETŇANY – Staré Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice – TŘEBORADICE. Na původní trase byla nahrazena linkami číslo 152 (úsek Českomoravská – Vysočanská - Prosek), 195 (úsek Vysočanská – Prosek – Letňany – Staré Letňany) a především 140 (trasa z Proseka, Letňan a Čakovic do Miškovic).

158h

Třeboradice

Přes zastávku Nádraží Čakovice v Cukrovarské ulici jezdilo po dlouhá léta celá řada autobusových spojů. Její využití však nebylo nikdy výrazné, i kvůli vysoké vzdálenosti od samotného nádraží. Pro linky 140, 158 a 166 tak došlo od 29. dubna 2017 ke zřízení výrazně bližší zastávky Nádraží Čakovice, v ulici Ke Stadionu. Původní zastávky nese od toho data nový název Za Avií, podle názvu nejbližší kolmé ulice.

158i

Nové Nádraží Čakovice

Linka číslo 158 je po celou dobu svého provozu, za standardních okolností, zajišťována standardně dlouhými autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy, převážně z garáží Klíčov. V dobách vozů Ikarus 280 sem byly nárazově vypravovány, stejně jako na řadu dalších podobných linek.

90. léta – Ikarus 280 vypravený na linku číslo 158 – Roman Vanka, web citybus.cz

Výjimkou v zajišťování linky se stal 16. červen 2011, kdy byla vyhlášena generální stávka odborů Dopravního podniku a vyjela z jejich garáží jen velmi malá část řidičů. Podle předem připraveného krizového plánu byla však linka číslo 158 jednou z těch, které zajistily autobusy soukromých dopravců. Převážnou většinu spojů zajišťoval dopravce Jaroslav Štěpánek z garáží v Praze-Horních Počernicích.

16. června 2011 – Karosa B732 dopravce Jaroslav Štěpánek projíždí na lince číslo 158 ulicí Freyova – Pavel Hypš

Další spoje linky číslo 158 zajistily v tento den autobusy dopravce ČSAD Střední Čechy, které je zajistily přejezdy z kmenových linek číslo 375 a 376. Několik málo spojů brzy ráno a pozdě večer zajistil dopravce Stenbus, v rámci výjezdů resp. zátahů na linku číslo 269.

16. června 2011 – Dnes již vyřazená Karosa C734 s rekonstruovanými čely vyjíždí na lince číslo 158 ze zastávky Vysočanská – Pavel Hypš

Na lince číslo 158 proběhlo symbolické rozloučení s vozy Karosa B731, které proběhlo 12. září 2014. Na speciální vložené spoje, jedoucí pouze z Českomoravské na Letňany, byly v tento den vypraveny vozy ev. č. 7226, 7227, 7232, 7251 a 7252. Vložená pořadí byla tři, vozy se střídaly v terminálu Letňany.

12. září 2014 – Karosa B731 na vloženém spoji linky 158 v terminálu Českomoravská – Matěj Hrabánek, Pražský deník

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), web ropid.cz, web citybus.cz, starší vydání Pražského deníku, web citytrans.cz, diskuse k-report.net
Text zveřejněn:

Další fotografie z provozu linky číslo 158 - Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10