ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

202

Autobusová linka číslo 202 dnes vytváří tangenciální spojení Kbel, Miškovice, Čakovic, Ďáblic, Dolních Chaber, Čimic a Bohnic. V této trase je poměrně krátce, přesto se číselné značení „202“ objevuje v pražské síti již přes 50 let. Pojďme se tedy ve stručnosti podívat na jeho historii.

15. prosince 2008 – Autobus linky 202 v zastávce Osecká – Pavel Hypš

Poprvé vyjíždí „dvěstědvojka“ do ulic od 31. ledna 1959. V trase Václavské náměstí – Náměstí Republiky – Letenské náměstí – Náměstí Interbrigády – Podbaba, Hotel Internacional se stává jednou ze dvou nočních linek obnoveného nočního provozu autobusů, který byl předtím ukončen již na počátku 2. světové války. Z velké části kopíruje tramvajové tratě a doplňuje linku číslo 18 (Radlice – Palackého náměstí - Václavské náměstí – Florenc – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Prašný most – Podbaba, Hotel Internacional), na níž fungoval nepřetržitý provoz. Podobně jako linka číslo 201 (Václavské náměstí – Náměstí Míru – Vršovice, Průběžná) měla i „dvěstědvojka“ nepřestupný tarif a nebyly proto mezi cestujícími příliš oblíbené.

Přibližné schéma trasy linky číslo 202 v roce 1959 - Pavel Hypš, podklad mapy.cz

Již od 12. dubna 1959 je kvůli nízkému využití provoz obou nočních autobusových omezen pouze na noci před nepracovními dny. Linku číslo 202 tehdy vypravovaly garáže Dejvice, provoz byl zajišťován dvěmi pořadími, zpravidla autobusy Škoda 706 RTO. Interval obou linek byl 20 minut, na rozdíl od nočního provozu tramvají, kde byl jednotný interval 40 minut. Ke dni 4. května 1966 však byly obě linky zrušeny kvůli změně koncepce nočního provozu. Ještě v témže roce je nahradily noční linky do odlehlejších sídlišť.

15. ledna 1962 - Jízdní řád noční linky číslo 202 - sbírka Pavel Hypš

Počátky dnešní „dvěstědvojky“ se pak začaly psát od 5. února 1975. V trase Sídliště Bohnice – Odra – Čimice – Dolní Chabry, MNV (dnes přibližně Spořická) – Kostelecká (dnes Ďáblice) – Nádraží Čakovice – Čakovice, Závod Jiřího Dimitrova (později Avia – sever, dnes Za Avií), se stala novou přímou spojnicí pěti městských částí, jednodušším spojením pracujících do čakovické průmyslové zóny a také posilou linky 152, která tehdy vybranými spoji jezdila až do Dolních Chaber. V provozu byla pouze ve špičkách pracovních dnů.

12. května 1975 - Schéma trasy linky číslo 202 - Archiv DP

Hned v roce 1978 byla v Bohnicích odkloněna na konečnou Sídliště Bohnice, Jih (později Bohnice, Nisa, dnes Poliklinika Mazurská) a postupně se objevovaly nové zastávky. Ještě v roce 1978 to byla Běloveská (později Na Lukách, dnes Na Pramenech), o tři roky později pak ďáblická zastávka U Spojů, roku 1984 Masokombinát Čakovice (později Červený mlýn, dnes Obchodní centrum Čakovice). Právě v roce 1984 byl také provoz rozšířen nově i mimo špičky a o víkendech.

Občasně se na lince číslo 202 objevovaly i dvoudvéřové autobusy Karosa C734 - Roman Vanka, web citybus.cz

Další změna nastala až od 10. dubna 1999, kdy byl zaveden závlek do zastávek Na Štamberku a Kokořínská v Ďáblicích, stejně jako tudy projížděly i linky 103 a 258. V roce 2001 byl vytvořen nový správní obvod Praha 19, a pro jeho spojení byla od 3. září 2001 byla trasa upravena do podoby Poliklinika Mazurská – Odra – Čimice – Spořická – Ďáblice – (Za Avií) - U Pošty (dnes Čakovický zámek) – Čakovice – Miškovice – Jilemnická (dnes Bakovská) – Kbely – Mladějovská – Vinoř. Do nového úseku zajížděly spoje pouze v pracovní dny od 7 do 18:30 hod., ostatní byly nadále ukončeny Za Avií. Od 11. září 2007 přibyla ve Kbelích nová zastávka Zamašská.

Jízdní řád z roku 2008 v trase Poliklinika Mazurská – Vinoř – web ropid.cz

Ke dni 30. srpna 2008 byla „dvěstědvojka“ zkrácena do zastávky Jilemnická, spojení Kbel a Vinoře nově zajistila příměstská linka 302. Od 1. září 2012 pak přišla radikální změna trasy do podoby Poliklinika Mazurská – Odra – Čimice – Spořická – Ďáblice – Obchodní centrum Čakovice – Avia Letňany – Staré Letňany – Letecké opravny – Bakovská – Kbely – Satalice – Hutě – Rajská zahrada – Černý Most. V úseku Bakovská – Černý Most nahradila zkrácenou linku číslo 186, která se stala pouhým napáječem Satalic k metru.

16. září 2012 – Autobus linky 202 u obchodního centra Čakovice – Pavel Hypš

Počínaje 29. červnem 2013 došlo k zavedení přímých spojů Černý Most - Kobylisy, které probíhalo změnou orientace linky číslo 202 v zastávce Poliklinika Mazurská na linku číslo 144. Od 22. prosince 2014 byla zřízena obousměrně zastávka Sicherova u nové zástavby na rozhranní Kyjí a Satalic. Ke dni 29. února 2016 došlo k výraznému posílení provozu zavedením vložených spojů Černý Most - Satalice ve špičkách pracovních dnů.

3. března 2016 - Posilový spoj linky číslo 202 v zastávce Sicherova - Pavel Hypš

Zatím poslední změny se na lince číslo 202 odehrály k 15. říjnu 2016. Kvůli zefektivnění dopravní obsluhy městských částí na severní hranici Prah došlo k jejímu sloučení se stávající linkou číslo 159 a je vedena v nové trase: Poliklinika Mazurská - Sídliště Čimice - Osecká - Ďáblice - Obchodní centrum Čakovice - Čakovice - Miškovice - Bakovská - Nádraží Kbely. V úseku Čakovice - Nádraží Kbely jsou vedeny pouze vybrané spoje v pracovní dny od 8 do 20 hodin. Původní trasu na Černý Most nahradila prodloužená linka číslo 201. Ke stejnému datu také bylo zrušeno "převlénání" vozů v zastávce Poliklinika Mazurská na linku 144, jelikož byla posílena souběžná linka číslo 152.

202i1

Nová trasa

Po celou dobu provozu byla linka 202 propletena návaznostmi s ostatními autobusy, mj. také proto, že do roku 2012 byla jednou z mála linek nejedoucích k žádné stanici metra. Některé návaznosti byly pouze u vybraných spojů, jiné naopak u všech. Doloženo je v 90. letech vyčkávání na autobusy linky 351 pro spojení Bohnice – Hovorčovice a zpět, vyčkávání v Čimicích na linku 152 od jejího zkrácení na konečnou Sídliště Čimice, nebo vyčkávání na Jilemnické na autobusy linky 186. Ještě v nedávné minulosti fungovaly návaznosti dvě, a to s linkou 103 v zastávce U Spojů (všechny spoje mimo špičky pracovních dnů, vždy pouze ve shodném směru) a s linkou 269 v zastávce Obchodní centrum Čakovice (spoje linky 269 vždy vyčkávají průjezdu linky 202 od Ďáblic).

11. října 2011 – Přestupní zastávka linek 103 a 202 U Spojů – Pavel Hypš

Vzhledem k dlouhé trase je za svou existenci provoz linky číslo 202 ovlivněn také mnoha výlukami. Kromě přemístění zastávek a drobných odklonů stojí za zmínku vedení trasy přes Třeboradice (zastávky Třeboradice, Králova a Krystalová) na přelomu října a listopadu 2006. Od června do srpna 2008 pak nahrazovala dočasně zrušenou linku 280 ve Ctěnicích a v trase do Vinoře byla výjimečně v provozu i o víkendech. V letech 2008 a 2013 se také občasně na lince 202 objevovaly kloubové autobusy. Mezi lety 2013 až 2016 bylo plánováno nasazování midibusů na večerní spoje, avšak jeho realizace není prokázana.

Listopad 2006 – Autobus linky 202 na odklonové trase v Třeboradicích – Matěj Sobota

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Zdeněk Liška

Zdroje: web vetinari.wz.cz (Přehledy a vývoj linkového vedení), web citybus.cz (Vypravení 1965), publikace Fakta a legendy o pražské městské dopravě (Pavel Fojtík) – Noční linky, web wikipedia.cz (Čimice), web rbfoto.wz.cz (linkové vedení 1985), web ropid.cz (Informační materiály), web pidservis.vhd.cz
    Text zveřejněn: 28. března 2013
Poslední aktualizace:

Další fotografie z provozu linky číslo 202 - Zdeněk Liška

Další fotografie z provozu linky číslo 202 - Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10