ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

222

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 222 plní po většinu své existence funkci posilových spojů k průmyslovým areálům v Praze-Horních Počernicích. V současnosti je zajišťována Dopravním podnikem hlavního města Prahy, který na ni vypravuje standardně dlouhé autobusy.

222a

Současnost

V počátku je nutné zmínit, že již roku 1959 byla číslem 222 označena „rekreační linka“, jezdící do tehdy ještě chatové obce Komořany. Vzhledem k tomu, že byla v provozu pouze necelé dva měsíce, chybí o ní další informace a není jistá dokonce ani její konečná zastávka v Praze. Některé zdroje uvádějí, že jezdila již od tramvajové zastávky Jiráskovo náměstí, jiné až od železniční stanice Braník.

222b

Rekreační linka

Hornopočernická linka číslo 222 má své základy v linkách „Místní dopravy z Horních Počernic a Svépravic“, jejichž změny jsou již popsány v textu o lince číslo 221. Jako linka pražské městské dopravy vyjíždí „dvěstědvacetdvojka“ poprvé 29. května 1978, v trase: Černý Most (dnes Lehovec) – Chvaly, hřbitov (dnes Vojická) – Svépravice – Xaverov. V provozu byla celodenně a celotýdenně, v úseku Svépravice – Xaverov jela pouze část spojů.

Karosa ŠM11 na lince číslo 222 v zastávce Svatojánská, poblíž dnešní stanice metra Rajsá zahrada – Jiří Hertl, web citybus.cz

Počínaje 3. listopadem 1980 došlo k „narovnání“ trasy na Chvalech, kdy místo zastávky „Chvaly, hřbitov“ začala být obsluhována zastávka Na Chvalce (dnes Libošovická). Podstatnější změnou však bylo 23. listopadu 1990 prodloužení všech spojů z Lehovce do nového terminálu Českomoravská, u stejnojmenné stanice metra.

Srpen 1995 – Karosa C734 na lince číslo 222 vyjíždí z terminálu Českomoravská – Roman Vanka, web citybus.cz

Zkrácení trasy přišlo 8. listopadu 1998, opět v souvislosti s otevřením dalšího úseku metra B. Od tohoto data se konečnou zastávkou námi popisované linky stává Černý Most. Pražděpodobně v této době už také trasa vedla z Xaverova až do areálu Výzkumných ústavů Běchovice. K 12. prosinci 2010 vstoupilo v platnost zrušení linky číslo 222, a její začlenění do linky číslo 261.

25. dubna 2008 – Karosa C734 na lince číslo 222 ve výstupní zastávce Černý Most – Pavel Hypš

Od 15. října 2016 byl, na základě dohody s městskou částí Praha 20, obnoven provoz linky číslo 222 v téměř shodné podobě, pokud nebudeme brát v úvahu mírný úbytek spojů, na úkor linky číslo 261. Dnes je tedy v provozu v trase: Černý Most – Chvaly – Libošovická – Svépravice – Xaverov – Výzkumné ústavy Běchovice.

222f

Dnešní provoz2

V počátcích zajišťoval provoz linky číslo 222 podnik ČSAD, dopravní závod číslo 101 Praha-Klíčov, a to až do roku 1993. Tehdy převzal její provoz Dopravní podnik hlavního města Prahy, působící zde do 31. května 2002. Od 1. června 2002 převzal provoz části hornopočernických linek, včetně linky číslo 222, dopravce Hotliner.

Leden 2006 – Karosa C734 dopravce Hotliner na konečné zastávce linky číslo 222 Výzkumné ústavy Běchovice – web prahamhd.vhd.cz

Dopravce Hotliner ukončil svou působnost v Pražské integrované dopravě k 31. prosinci 2006. Následující den zahájil provoz na jeho linkách dopravce Connex Praha (později Veolia Transport Praha, dnes Arriva Praha). Ten setrval na lince číslo 222 do jejího zrušení. Obnovenou variantu od roku 2016 zajišťuje svými standardně dlouhými autobusy Dopravní podnik hlavního města Prahy.

23. května 2008 – Karosa C934 na lince číslo 222 v terminálu Černý Most – Pavel Hypš

Po celou dobu provozu je linka číslo 222 zajišťována standardně dlouhými autobusy, a jako na jedné z mála na ní nejsou garantovány nízkopodlažní spoje, avšak jejich provoz zde není vyloučen. V roce 2006 sem vypravoval dopravce Hotliner příležitostně také kloubové autobusy.

Červenec 2006 – Karosa B741 dopravce Hotliner na konečné zastávce linky číslo 222 Výzkumné ústavy Běchovice – web prahamhd.vhd.cz

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990, web ropid.cz, web prahamhd.vhd.cz, text Dopravní webovky o lince číslo 221
Text zveřejněn:

Další fotografie z provozu linky číslo 222 – Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10