ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

224

Midibusová linka Pražské integrované dopravy číslo 224 zajišťuje vzájemné spojení satelitních městských částí Horní Počernice, Černý Most, Kyje, Dolní Počernice, Štěrboholy, Dolní a Horní Měcholupy a Petrovice a plní mnoho místních přepravních účelů. Dopravce About Me na ni vypravuje výhradně nízkopodlažní midibusy.

224a

Současná fotka - Pavel Hypš

Historie linek číslo 224 se začala psát ve zcela odlišné oblasti. Dne 5. dubna 1959 poprvé vyjíždí do ulic účelová autobusová linka číslo 224 v trase: Jiráskovo náměstí – Velká Chuchle, státní závodiště. V provozu byla pouze ve dnech konání dostihových turnajů. Od 5. dubna 1970 změnila své označení na F, poté na 53 a poté na 453. Od roku 1985, kdy byl zprovozněn autobusový terminál u nové stanice metra Smíchovské nádraží, byla ukončena zde. Při vybraných dostizích je linka v provozu dodnes, jednotné číselné označení se však již nepoužívá a trvale není nikde vyznačena.

224b

Dostihová varianta - Pavel Hypš

S linkou, označenou číslem 224, se znovu setkáváme od 20. prosince 1980. Tehdy vyjela v trase: Želivského – Pod Rapidem – Štěchovická – Skalka – Zahradní Město - Zahradní Město, Cíl (dnes Centrum Zahradní Město). V provozu byla celodenně a celotýdenně.

224c

1980-1981 - Pavel Hypš

Už 6. dubna 1981 dochází k celodennímu omezení počtu spojů, dojíždějících do konečné zastávky Cíl, a ostatní jsou ukončeny v zastávce Zahradní Město. Od 4. listopadu 1984 dochází k převedení trasy přes Nádraží Strašnice, místo Štěchovické ulice.

224d

1981-1987 - Pavel Hypš

Po otevření stanice metra A Strašnická, od 12. července 1987, dochází ke změně trasy do podoby: Sídliště Skalka – V Rybníčkách – Strašnická – Zahradní Město – Zahradní Město, Cíl. Ani tato trasa nebyla definitivní. Po otevření další stanice metra A, Skalka, které proběhlo 5. července 1990, se linka číslo 224 dostává do trasy: Strašnická – Štěchovická (Z) – Nádraží Strašnice – U lípy – Topolová – Cíl – Skalka – Černokostelecká.

224e

1987-1993 - Pavel Hypš

Od 30. srpna 1993 byla trasa námi popisované linky nepatrně zkrácena, do zastávky Skalka. Počínaje 9. květnem 2008, v souvislosti se zrušením částečně souběžné linky číslo 138, byly výrazně zkráceny intervaly, na 10-12 minut ve špičkách pracovních dnů a 15 minut v ostatních obdobích.

4. března 2008 – Karosa B931E na lince číslo 224 přijíždí do zastávky Na Padesátém – Pavel Hypš

Po necelých dvaceti letech, konkrétně 30. srpna 2008, se vybrané spoje vrátily do obratiště Sídliště Skalka, kam byly prodlouženy ze Skalky. Změna nastala z důvodu výrazného zkrácení trasy linky číslo 234. V novém úseku byl ve špičkách pracovních dnů interval 20 minut, v ostatních obdobích 30 minut.

26. října 2010 – Karosa Citybus na lince číslo 224 v obratišti Sídliště Skalka – Pavel Hypš

K 12. prosinci 2010 dochází opět ke zkrácení všech spojů do trasy Strašnická – Skalka, kvůli zavedení nové linky číslo 296. Posledním dnem provozu linky číslo 224 v této trase se stal 31. srpen 2012. Od následujícího dne byla plně nahrazena novou linkou číslo 138, jedoucí ze Skalky přes Zahradní Město na Spořilov.

25. listopadu 2011 – SOR NB12 na lince číslo 224 v zastávce Nádraží Strašnice – Pavel Hypš

Ke znovuobsazení čísla 224 došlo 15. října 2016, kdy nahradila původní midibusovou linku číslo 296. Vyjela v nové trase: NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Ratibořická – Svépravice – OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – Černý Most – Bryksova – Generála Janouška - VAJGARSKÁ – NÁDRAŽÍ KYJE – Hostavice – Škola Dolní Počernice – Novošterboholská – Obchodní centrum Štěrboholy – Ústřední – Dolní Měcholupy – Na Vartě – Sídliště Petrovice.

224i

Dnešní verze - Pavel Hypš

Linka číslo 224 je v provozu celodenně a celotýdenně v intervalu 30 minut, přičemž v úseku Obchodní centrum Černý Most – Nádraží Kyje jsou vedeny posilové spoje ve špičkách pracovních dnů. Vzhledem k nemožnosti obratu u kyjského nádraží jedou v ranní špičce v trase Obchodní centrum Černý Most – Nádraží Kyje a zpět Vajgarská – Obchodní centrum Černý Most, odpoledne se obracejí opačně.

224j

Vložený spoj - Pavel Hypš

V dobách provozu linky číslo 224 na Zahradním Městě ji zajišťoval Dopravní podnik hlavního města a vypravoval na ni standardně dlouhé autobusy, vybrané spoje byly garantovaně nízkopodlažní. Dnešní verzi linky jezdí výhradně nízkopodlažní midibusy, dopravce About Me.

224k

Cokoliv - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990
Text zveřejněn:

Další fotografie z provozu linky číslo 224 – Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10