ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

261

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 261 spojuje Prahu s Klánovicemi – od roku 1974 jsou též součástí hlavního města. Historie jejích autobusových předchůdkyň sahá až do období I. Československé republiky, od konce 40. let zajišťoval provoz státní dopravce ČSAD (Československá automobilová doprava; od roku 1950 Československá státní automobilová doprava). V pražské městské hromadné dopravě se s „dvěstěšedesátjedničkou“, provozovanou Dopravním podnikem, setkáváme od prosince 1981.

1. června 2010 - Linka 261 na konečné v Klánovicích - Zdeněk Liška

Zpočátku byla dopravní obslužnost Klánovic zajištěna železnicí, která sem byla zavedena roku 1845. Autobusy státní veřejné dopravy se v Klánovicích poprvé objevily 30. května 1930 na lince Československé pošty označené 845a. Šlo o druhou větev kmenové linky číslo 845 (viz níže). Její trasa spojovala Prahu, Dolní Počernice, Běchovice, Újezd nad Lesy, Klánovice, Jirny a Brandýs nad Labem. Druhou linkou se stala kmenová linka označená číslem 845, která spojovala Klánovice s Kolodějemi, přičemž některé spoje vedly dál přes Sibřinu a Sluštice do Říčan. V roce 1931 k uvedeným linkám přibyly další dvě, označené 932a (provozovaná Československou poštou) a 2006a (krátce provozovaná soukromým dopravcem). Obě linky měly shodnou trasu, kdy spojovaly Prahu, Dolní Počernice, Újezd nad Lesy, Klánovice a Jirny. V letech 1933 – 1934 došlo k začlenění Československé pošty pod Československé státní dráhy (ČSD), které (nejen) uvedené státní linky provozovaly až do roku 1949, pod různým označením. Během II. světové války zmíněné autobusové linky několik let nejezdily a tak byly Klánovičtí nuceni používat opět železnici.

Květen 1930 - Jízdní řád linky 845

Při začleňování veřejné silniční dopravy pod nově zřízený podnik ČSAD dochází v období 1949 – 1950 také k převedení státních autobusových linek právě pod ČSAD. Prokazatelně se, v knižním jízdním řádu ČSAD pro Pražský kraj z léta 1951, objevuje linka 01014 v trase „ Praha II., Na Florenci, aut. n. - Praha-Hrdlořezy, k. st. el. dr. - Dolní Počernice – Běchovice – (Běchovice, stav – později Běchovice Výzkumné Ústavy) – Újezd nad Lesy, MNV – Klánovice, nádr. - Klánovice, bazar – Šestajovice – Jirny – (Nové Jirny) – Svémyslice – Zápy – Brandýs nad Labem, nám.“. Do zastávek Běchovice, stav a Nové Jirny zajížděly jen některé spoje, ovšem na lince existovalo i několik dalších variant spojů, např. Nové Jirny – Brandýs nad Labem, nám. nebo Klánovice, nádr. - Nové Jirny. V období 1956 – 1959 k uvedené lince přibývá její druhá větev označená 01014A, jež měla trasu (stav 1959) „ Praha-Florenc, aut. nádr. - Hrdlořezy, kon. st. el. dr. 21 – Dolní Počernice – Běchovice – (Běchovice V. Ú.) - Újezd nad Lesy, MNV – (Klánovice, žel. st. - Šestajovice) – Újezd nad Lesy, hostinec“ s tím, že do Šestajovic vedly pouze vybrané spoje. Mezi léty 1960 – 1962 došlo ke zrušení spojů směřujících do Šestajovic, a proto se linkou 01014A nebudeme dále zabývat. Ještě je vhodné zmínit, že ji lze považovat za předchůdkyni současné linky PID číslo 250.

1956 - Jízdní řád linky 01014

Na lince 01014 došlo v období 1962 – 1966 ke změně a úpravě trasy, kdy byla zkrácena do zastávek Jirny nebo Nové Jirny II. I nadále však existovalo několik variant spojů. V první polovině 70. let je linka 01014 nově označena číslem 10140. K další změně došlo v období 1974 – 1976, kdy byla trasa z autobusového nádraží Praha-Florenc odkloněna (a ukončena) v nedaleké Pobřežní ulici. Zanedlouho, v období 1976 – 1979, dochází k dalšímu zkrácení trasy, tentokrát do zastávky „Praha-Hrdlořezy, TRAM.“ (později zastávka pojmenovaná „Spojovací“). Obě autobusové linky provozoval podnik ČSAD 101 Praha-Karlín, od roku 1970 ČSAD 101 Praha-Klíčov.

 

10. června 2010 - Autobus linky 261 na konečné Klánovice - Zdeněk Liška

V systému pražské městské hromadné dopravy je, autobusová linka označená číslem 261, zavedena 28. prosince 1981. Trasa byla velmi podobná své předchůdkyni, tedy : „Spojovací – Dolní Počernice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Klánovice“. Od 1. října 1982 dochází v úseku Bazar – Klánovice ke zřízení zastávky Přímské náměstí. Po prodloužení linky metra B na Palmovku je, od 23. listopadu 1990, „dvěstěšedesátjednička“ odkloněna právě do tohoto autobusového obratiště. Zásadní změnu s sebou přineslo další prodloužení metra B na Černý Most od 8. listopadu 1998, kdy došlo k úpravě trasy linky 261 do podoby Černý Most – Chvaly – Svépravice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Klánovice.

1999 - Ikarus 280 na konečné linky 261 v Klánovicích - statistik, web ikarusy.net

Zajíždění k Výzkumným Ústavúm Běchovice bylo zavedeno v souvislosti se změnami linkového vedení k 12. prosinci 2010. S touto změnou jsou v pracovních dnech zavedeny vložené spoje v trase Černý Most – V. Ú. Běchovice, provozované pouze v přepravních špičkách. Drtivá většina spojů jedoucích po celé trase k V. Ú Běchovice také zajíždí, ovšem jen v pracovních dnech. Ještě k témuž datu se z posledního spoje (Újezd nad Lesy – Klánovice) stává na rok noční linka číslo 516. Dosud poslední změnou na trase je, od 11. prosince 2011, zajíždění vybranými spoji do zastávky Xaverov (naproti původní drůbežárně) a dále, pouze ve směru do Klánovic, zajíždění do zastávky Nádraží Klánovice-Sever. Nynější trasa „dvěstěšedesátjedničky“ má podobu: Černý Most – Chvaly – Svépravice – (Xaverov – V. Ú. Běchovice) – Běchovice – Újezd nad Lesy – Nádraží Klánovice-Sever (pouze v uvedeném směru) – Bazar – Klánovice. Současně je třeba podotknout, že na lince existují (kromě uvedeného) i různé další alternativy spojů. Pražský Dopravní podnik na linku, od září do června nasazuje standardní (asi od roku 2010 garantované nízkopodlažní) autobusy a v letních měsících, kdy je zvýšená přepravní poptávka, kloubové autobusy.

 

19. července 2003 - Autobus linky 261 v terminálu Černý Most - Zdeněk Liška

Závěrem lze říci, že linka 261 má dlouhou historii a relativně stabilní trasu, resp. přepravní směr. Vždyť Klánovice autobusy obsluhují téměř 83(!) let.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: web ropid.cz, knižní jízdní řády ČSAD pro středočeský kraj z vybraných let, publikace Pražský dopravní zeměpis sv. 1 Obce připojené ku Praze v roce 1974 (Ing. František Prošek, Mgr. Pavel Fojtík), Linky MHD v Praze 1829 - 1990 (Ing. František Prošek)
Text zveřejněn: 27. března 2013

Poslední aktualizace: 2. srpna 2014

Další fotografie z provozu linky 261 - Zdeněk Liška

Další fotografie z provozu linky 261 - Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10