ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

269

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 269, sloužící v minulosti především jako „dělnické“ spoje, nabývá v posledních letech, díky častým změnám, čím dál většího významu. Jejím dopravcem je v současnosti soukromá firma Stenbus, a vypravuje na ni vozy standardní délky, přičemž vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

24. července 2013 – Karosa B932 v celovozové reklamě OC Šestka na lince číslo 269 v zastávce Blatov – Pavel Hypš

Předchůdkyně námi popisované linky, regionální linka ČSAD 01013A, vyjela poprvé do ulic roku 1968 v trase: Letňany, Avia – Kbely – Satalice – Horní Počernice, Chvaly, náměstí – Svépravice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Úvaly. Stala se samostatnou větví linky 01013, která již od počátku 50. let spojovala pražské Letňany s obcemi Jirny a Klánovice. Roku 1970 začaly vybrané spoje jezdit přes zastávku Svépravice, ZVK (dnes Xaverov). V rámci plošného přečíslování získává linka roku 1974 označení 10131.

269b

1970 – Jízdní řád linky 01013A – sbírka Pavel Hypš

S drobnými úpravami trasy přebírají 28. prosince 1981 úlohu linek 10130 a 10131 hned tři nově vzniklé linky městské dopravy, a to linka číslo 262 (Nádraží Čakovice – Klánovice), 263 (Nádraží Čakovice – Výzkumné ústavy Běchovice) a právě linka číslo 269, vedená v trase: Nádraží Čakovice – Kbely – Vojická – Xaverov – (Výzkumné ústavy Běchovice) – Běchovice – Újezd nad Lesy – Rohožnická. V provozu je stále pouze několik spojů ve špičkách pracovních dnů.

1981 – Schéma čtveřice nově zavedený linek – sbírka citybus.cz

Počínaje 27. srpna 1982 bylo zrušeno zajíždění vybraných spojů k Výzkumným ústavům Běchovice. Dne 11. června 1986 došlo k nepatrnému prodloužení, z Rohožnické do nové zastávky Sídliště Rohožník. Naopak zkrácení nastalo 1. února 1988, a to v opačném směru do zastávky Avia Letňany, namísto Nádraží Čakovice.

Listopad 1995 – Trasa linky číslo 269 – Večerní Praha, sbírka prazsketramvaje.cz

Od 16. října 1995 byla na námi popisované lince mírně upravena trasa Horními Počernicemi a zřízeny zastávky Komárovská a Třebešovská. Dne 12. prosince 2004 nastalo zrušení linek číslo 262 a 263 a převedení spojů na linku číslo 269, avšak bez změny její trasy. Ta nastala až 9. května 2008, a to zavedením zajíždění k Výzkumným ústavům Běchovice.

15. března 2005 – Karosa B731 na lince číslo 269 u zastávky Toužimská – web citybus.cz

Mezitím došlo na lince číslo 269 opakovaně ke změnám dopravce. Do 1. prosince 2005 ji zajišťoval Dopravní podnik hlavního města vozy z garáží Klíčov a Hostivař. Od tohoto data ji převzal vysočanský dopravce Hotliner. K 31. prosinci 2006 ukončil Hotliner svou činnost v Pražské integrované dopravě a jeho linky převzal Connex Praha.

23. května 2008 – Karosa B732 na lince číslo 269 v Újezdě nad Lesy – Pavel Hypš

Další změna trasy nastala k 8. březnu 2009, kdy je linka číslo 269 vedena v nové trase: LETŇANY – Důstojnické domy – Letecké muzeum – Kbely a dále po stávající trase přes Satalice na Sídliště Rohožník. Ke stejnému datu začal linka zajišťovat dopravce Stenbus, který sem však již předtím své autobusy vypravoval, jako subdodávku pro Connex Praha.

9. března 2009 – Karosa C934E na lince číslo 269 vyjíždí ze zastávky Blatov – Pavel Hypš

Od 1. září 2009 se u námi popisované linky začal vytrácet typicky dělnický charakter. Došlo totiž k zavedení dopoledního provozu v pracovní dny, v úseku Letňany – Ve Žlíbku. Výrazného rozšíření provozu se však linka číslo 269 dočkala 13. prosince 2009, kdy byla převedena do nové trasy: Teplárna Třeboradice – Třeboradice – Čakovice – Obchodní centrum Čakovice – Avia Letňany – Letňany – Satalice – Stavební zóna Horní Počernice – Ve Žlíbku – Sídliště Rohožník. V původní trase mezi Letňany a Rohožník zůstal charakter provozu stejný, mezi Letňany a Třeboradicemi byla linka v provozu celodenně a celotýdenně, přičemž vybrané spoje pokračovaly až k teplárně.

24. března 2009 – Karosa C934E na lince číslo 269 přijíždí do zastávky Sudějovická – Pavel Hypš

Už 1. září 2010 však třeboradickou větev nahradila nově vedená linka číslo 110, a na lince číslo 269 došlo ke zkrácení do zastávky Obchodní centrum Čakovice. Na území Letňan byla zároveň vedena po Tupolevově ulici. Nejvýraznější změna trasy však proběhla na opačné trase, kdy byla ze zastávky Újezd nad Lesy odkloněna přes zastávky Druhanická, Kvasinská, Pod Oborou, Hájek, Netluky a Nové náměstí k nádraží Uhříněves. Zpočátku mělo být vedení přes Újezd nad Lesy pouze dočasné řešení, a linka měla být vedena z Běchovic přímo do Koloděj. Vzhledem k táhlým jednáním o provoz v ulici Do Panenek byla trasa přes Újezd nad Lesy nakonec vyhlášena za trvalou.

Září 2010 – Propagační materiál k nové trase linky číslo 269 – web ropid.cz

Opuštění Třeboradic vedlo mj. ke zrušení víkendového provozu. Ten byl v nové trase zaveden 12. prosince 2010. Ke stejnému datu bylo omezeno zajíždění k Výzkumným ústavům Běchovice, a to pouze na vybrané spoje v pracovní dny.

14. prosince 2010 – Iveco Crossway na lince číslo 269 v areálu Výzkumných ústavů Běchovice – Pavel Hypš

Počínaje 26. červnem 2013 bylo zavedeno zajíždění do obratiště Satalická obora, pouze ve směru Obchodní centrum Čakovice. K 1. listopadu 2013 bylo naopak zrušeno zajíždění do obratiště v Hájku, díky vytvoření nové nácestné zastávky U Mezníku. Zpočátku sem byl zachován ještě školní spoj ve směru Nádraží Uhříněves, jehož zajíždění do Hájku bylo zrušeno dodatečně 15. prosince 2013.

29. června 2013 – Jízdní řád linky číslo 269 – Satalický zpravodaj

Od 14. prosince 2014 došlo k omezení zajíždění do Stavební zóny Horní Počernice, pouze na vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů. K 7. dubnu 2015 bylo zrušeno zajíždění k Satalické oboře. Ke stejnému datu byly zavedeny posilové spoj v ranní špičce v úseku Satalice – Letňany, pouze v uvedeném směru. Ke zrušení těchto spojů došlo 15. října 2016, v souvislosti s posílením linky číslo 201.

269l

Po většinu své historie je linka číslo 269 zajišťována autobusy standardní délky. Dopravce Hotliner v roce 2006 a následně i Connex Praha roku 2007 sem vypravovaly občasně také vozy kloubové, avšak negarantovaně, pouze kvůli nemožnosti je vypravovat jinam. Dopravce Stenbus v novodobé historii vypravuje na vybrané spoje o víkendech midibusy.

Květen 2006 – Kloubová Karosa C744 na lince číslo 269 přijíždí do zastávky Třebešovská – web mhdpraha.vhd.cz

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990, texty Dopravní webovky o linkách číslo 221 a 263, web prahamhd.vhd.cz (Linka 269)
Text zveřejněn:

Další fotografie z provozu linky číslo 269 – Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10