ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

297

Městská midibusová linka Pražské integrované dopravy číslo 297 zajišťovala několik vnitřních přepravních vztahů Prahy 10, včetně spojení odlehlých částí Malešic s terminálem metra Želivského. Provozovatelem byl nejprve dopravce About Me, později vystřídaný firmou Arriva Praha. Po celou dobu byly na linku vypravovány nízkopodlažní midibusy, standardní autobusy pouze v případě poruchy některého z midibusů.

20. června 2011 – SOR CN8,5 na lince číslo 297 v zastávce Poliklinika Malešice – Pavel Hypš

Provoz linky číslo 297 byl zahájen 10. října 2010, a to v trase: Želivského – Třebešín – Malešická stráň - Rektorská – Poliklinika Malešice a zpět. Zlepšila dopravní dostupnost domovu pro seniory v Rektorské ulici, malešické polikliniky a nového obytného souboru u zastávky Malešická stráň. V souvislosti s jejím zavedením byla zkrácena linka číslo 155 pouze do trasy: Želivského – Sídliště Malešice.

6. března 2012 – SOR CN8,5 na lince číslo 297 poblíž zastávky Sídliště Malešice – Pavel Hypš

S platností od 12. prosince 2010 došlo k prodloužení trasy ze zastávky Želivského k hlavní vrátnici Nemocnice Vinohrady. V novém úseku jedou celotýdenně všechny spoje, vyjma okrajových období dne brzy ráno a po 20. hodině večer. V novém úseku nahradila odkloněnou autobusovou linku pro handicapované, označovanou H2.

22. července 2011 – SOR CN8,5 na lince číslo 297 v nástupní zastávce Nemocnice Vinohrady – Pavel Hypš

Od 29. června 2013 byla zřízena druhá zastávka Malešické náměstí, pro spoje jedoucí z Rektorské do centra. Ke stejnému datu došlo také ke změně dopravce, z About Me na Arriva Praha. Dopravce About Me jako kompenzaci převzal provoz linky číslo 293.

29. června 2013 – SOR CN8,5 na lince číslo 297 přijíždí k zastávce Pod Třebešínem – Pavel Hypš

V souvislosti s reorganizací provozu autobusových linek a posunu číselných řad došlo od 15. října 2016 k přečíslování stávající linky číslo 297, na nové číslo 155. Zajímavostí je, že do oblasti Malešické stráně se linka číslo 297 podívala naposledy už 10. dubna 2016, kvůli následné dlouhodobé uzavírce Malešické ulice.

3. září 2013 – Zapůjčený midibus SOR CN8,5 na lince číslo 297 pod terminálem Želivského – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web ropid.cz
Text zveřejněn: 23. října 2016

Další fotografie z provozu linky číslo 297 – Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07