ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

386

S autobusovou linkou číslo 386 jsme se mohli setkávat téměř osm let v severovýchodní části Prahy, kde spojovala terminál Černý Most, Satalice, Vinoř a Přezletice. Po krátké pauze byla obnovena v obdobné trase. Posledním dopravcem, zajišťujícím její provoz, byla firma About Me a vypravovala sem výhradně nízopodlažní midibusy.

3. března 2016 - SOR BN9.5 na lince číslo 386 vyjíždí od satalického nádraží - Pavel Hypš

K zavedení linky číslo 386 došlo 24. září 2000. Její trasa Černý Most – Lehovec – Plynárna Satalice – Chaltická – Přezletice, zůstala po celou dobu její první existence neměnná. Nahradila především zrušenou městskou linku číslo 278 (Českomoravská – Satalice – Vinoř) a nově zajistila autobusový provoz Přezleticím i mimo pracovní dny. Při zavedení byl její interval celodenně a celotýdenně 60 minut, pouze ve večerním období byl prodloužen na 120 minut.

Jízdní řád platný pro období 2003 - 2004 - sbírka Pavel Hypš

Mimo jiné se linky číslo 386 dotklo plošné přejmenování zastávek od 10. června 2001:

Původní název

Dnešní název

Chaltická

Vinořský hřbitov (směr Přezletice)

Klenovská

Vinořský hřbitov (směr Černý Most)

Místní úřad Satalice

Satalice

Satalice

Satalická obora

Po ukončení dlouhodobé výluky v Praze - Kyjích se od 2. prosince 2005 zjednosměrnil průjezd ulicí K Viaduktu. Ve směru Černý Most byly přemístěny zastávky Hutě a Lipnická, zastávka Jordánská zrušena. Od 10. června 2007 byla pro lepší obsluhu zadní části Přezletice zřízena zastávka Přezletice, U rybníka.

23. ledna 2008 - Karosa C734 ve výstupní zastávce linky číslo 386 v Přezleticích - Zdeněk Liška

Po zahájení provozu metra C do stanice Letňany, od 9. května 2008, proběhly v oblasti Vinoře rozsáhlé změny v povrchové dopravě. Linky 386 se nijak nedotkly, kromě zkrácení večerního intervalu na 60 minut kvůli lepším prokladům s posílenou linkou číslo 302.

4. srpna 2008 - Karosa C734 na lince číslo 386 v terminálu Černý Most - Pavel Hypš

Dopravcem „třistaosmdesátšestky“ byl po celou dobu její první existence Jaroslav Štěpánek. K prvnímu zrušení linky 386 došlo 30. srpna 2008 v souvislosti s výrazným posílením linky číslo 302. Přímé spojení Satalic a Vinoře zůstalo zachováno pouze v podobě školní linky číslo 554.

Karosa B732 v atypickém kombinovaném nátěru PMDP a Jaroslava Štěpánka vyjíždí z terminálu Černý Most - Jiří Vařečka

K obnovení přímého spojení Satalic a Vinoře standardní autobusovou linkou došlo spou se znovuobnovením provozu linky číslo 386, které vstoupilo v platnost 7. dubna 2015, tentokrát však v trase: Nádraží Satalice - Satalice (Z) - (Satalická obora (T)) - Vinořský hřbitov - Vinoř - Přezletice, Kocanda. V provozu byla v pracovní dny od 6 do 21 hodin, k Satalické oboře zajížděl pouze jeden spoj odpoledne.

13. prosince 2015 - Ukázka jízdního řádu linky číslo 386 - sbírka Pavel Hypš

Po rozsáhlých změnách v provozu povrchové dopravy, platných od 15. října 2016, byla linka číslo 386 zrušena a nahrazena novou linkou číslo 396, která vozí cestující v Praze už z Hloubětína a kromě námi popisované linky nahradila také městskou linku číslo 186.

13. září 2016 - SOR BN9.5 na lince číslo 386 v zastávce Vinořský hřbitov - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Použit základ z článku Zdeňka Lišky „Linky PID číslo 302 a 386“ z 13. března 2013
Poděkování patří Jiřímu Vařečkovi a Zdeňku Liškovi také za poskytnutí fotografií
Zdroje: web ropid.cz, web doprava.cx, web bus.zastavka.net
Text zveřejněn: 4. února 2014
Poslední aktualizace: 24. října 2016

Další fotografie z provozu linky číslo 386 - autoři Zdeněk Liška a Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07