ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

434

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 434 spojovala, spolu s linkou číslo 431, středočeská města Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou. První jmenované město již během svého vývoje opustila, pojďme si její vývoj tedy popsat v dnešním textu.

434a

Dnešní fotka - Pavel Hypš

Od 29. února 1988 bylo číslo 434 využito pro školní variantu linku číslo 234, vedenou v trase: Habrová – Vackov – Basilejské náměstí – Olšanské náměstí. Od 1. září 2000 byla v novém režimu číslování přeznačena na 567 a v nezměněné trase jezdí dodnes.

2000 – Jízdní řád linky číslo 434, těsně před jejím přečíslováním – sbírka Pavel Hypš

Od listopadu 2003 získal dopravce Transcentrum bus zakázku na provoz regionální autobusové dopravy na mladoboleslavsku. Jednou z linek, „nově“ vzniklých v tomto období, se stala linka 260940 v trase: Lysá nad Labem, železniční stanice – Milovice, Benátecká Vrutice – Jiřice – Benátky nad Jizerou, autobusové stanoviště – Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí.

26. února 2013 – Vůz Dennis Alexander na lince 260940 v obratišti Lysá nad Labem, železniční stanice – Pavel Hypš

Počínaje 2. července 2016, díky rozšíření Pražské integrované dopravy v oblasti Lysé nad Labem a Milovic, je původní linka 260940 mezi Lysou nad Labem a autobusovým stanovištěm v Benátkách nad Jizerou nahrazeno linkou PID číslo 434. Tři spoje, jedoucí městský úsek v Benátkách nad Jizerou, byly ponechány v licenci původní linky číslo 260940, avšak jsou vedeny jako přímé s linkou PID číslo 434.

434d

17. února 2017 - Městský spoj linky 260940 v Benátkách nad Jizerou - Pavel Hypš

Po integraci oblasti Nymbursko II do Pražské integrované dopravy, k 26. březnu 2017, došlo k odklonění linky číslo 434 ve směru od Benátek nad Jizerou z Benátecké Vrutice přes Milovice a Straky do Nymburka. V úseku z Benátecké Vrutice do Strak nahradila část spojů linky číslo 432, a ze Strak do Nymburka zrušenou linku Středočeské integrované dopravy H44. Přímé spojení Benátek nad Jizerou a Lysé nad Labem zajistila nová linka číslo 442.

434e

6. ledna 2017 - SOR C10.5 na lince H44 při cestě z Nymburka do Strak - Pavel Hypš

Spolu s linkami číslo 433 a 443 nahradila i linka číslo 434 zároveň provoz městské dopravy v Nymburce. Po příjezdu do Nymburka jede přes průmyslovou zónu sever na hlavní nádraží a dále pokračuje většina spojů přes Jankovice a centrum města do konečné zastávky Nymburk, Zálabská. Jeden odpolední spoj je veden pouze po území města Nymburk.

434f

23. října 2013 - SOR C10.5 na zrušené městské lince číslo 1 v Nymburce vyjíždí od nástupní zastávky Zálabská - Pavel Hypš

V současnosti je linka PID číslo 434 v provozu v trase: Benátky nad Jizerou, autobusové stanoviště - Milovice, Benátecká Vrutice - Milovice, Tyršova (Z) - Milovice, železniční stanice - Milovice, Balonka - Milovice, 5. května - Straky - Nymburk, hlavní nádraží - Nymburk, Zálabská.

434g

434 mezi Vruticí a Nymburkem - Pavel Hypš

Původní pražskou školní linku číslo 434 zajišťoval standardně dlouhými autobusy Dopravní podnik hlavního města Prahy. Variantu z Lysé nad Labem do Benátek nad Jizerou zajišťoval dopravce Arriva Střední Čechy, standardně dlouhými vozy z garáží v Benátkách nad Jizerou. Po odklonu linky číslo 434 do Nymburka její provoz převzal dopravce OAD Kolín a vypravuje sem standardně dlouhé autobusy z garáží v Nymburce.

434h

cokoliv 

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze (Pavel Fojtík, František Prošek), web mhdpraha.pes.cz
Text zveřejněn:

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07