ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

436

Regionální autobusová linka číslo 436 zajišťuje spojení města Milovice s jeho satelitní částí Boží Dar a vybranými spoji také s okolními obcemi Lipník, a Vlkava nebo městem Nymburk. Dopravce OAD Kolín sem vypravuje smíšeně vozy standardní délky a midibusy.

436a

6. ledna 2017 - Kars Alma na lince číslo 436 v zastávce Milovice, Armádní - Pavel Hypš

Ještě než si shrneme historii regionální linky, je vhodné zmínit, že v období od 1. září 1988 do 30. června 1989 byla číslem 436 označena školní autobusová linka v trase: Brechtova – Čiklova (poblíž stanice Vyšehrad). V provozu byl jeden spoj ráno na Čiklovu a jeden odpoledne na Brechtovu.

436b

Období 1998 - 1989Pavel Hypš

Prokazatelně roku 1956 byla v provozu autobusová linka ČSAD, označená 01663A, vedená v trase. Milovice, u kostela – (Milovice, rozcestí / Milovice, Balonka) – Boží Dar. Vybrané spoje pokračovaly z Milovic k nádraží v Lysé nad Labem.

Hotel Modrá hvězda a autobus na konečné Milovice, u kostela" archiv občanského sdruženíátelé a rodáci Milovic

V průběhu 60. let bylo označení změněno na 01783 a zcela zrušeno zajíždění do oblasti Božího Daru. Nejpozději do roku 1974, pod číslem 17830, již opět na Boží Dar (označovaný tehdy Mladá IV) většina spojů zajíždí. V průběhu 80. let je ovšem linka opět zkrácena do Milovic k Balonce.

Konečná Milovice, u kostela, tentokrát i s pohledem na samotný kostel archiv občanského sruženíátelé a rodáci Milovic

Námi sledované spojení se dočkalo obnovy až 1. ledna 2013, kdy došlo k zavedení nové linky Středočeské integrované dopravy H54 v trase: Milovice, železniční stanice – (Milovice, škola) – Milovice, Boží Dar. Od 13. prosince 2015 pokračoval jeden pár ranních spojů z železniční stanice do zastávky Armádní.

436e

6. ledna 2016 - Kars Alma na lince H54 v zastávce Milovice, škola - Pavel Hypš

Po rozšíření Pražské integrované dopravy v oblasti Lysé nad Labem a Milovic, od 2. července 2016, došlo k převedení původní linky H54 na linku PID číslo 436. Jediným rozdílem oproti původnímu stavu bylo prodloužení všech spojů v Milovicích až do zastávky Tyršova.

436f

17. února 2017 - Kars Alma na lince číslo 436 čerpá přestávku v Milovicích - Pavel Hypš

Výrazná změna však potkala linku číslo 436 už 26. března 2017, kdy byla sloučena s linkami Středočeské integrované dopravy H18 (Nymburk - Vlkava - Všejany) a H19 (Nymburk - Vlkava - Mladá Boleslav). Úsek Vlkava - Všejany na lince H18 byl zrušen bez náhrady a úseku Vlkava - Mladá Boleslav na lince H19 převeden na novou linku 260432.

436g

6. ledna 2017 - Spoj linky H18 směřující z Nymburka do obce Lipník - Pavel Hypš

V současnosti je linka číslo 436 vedena v trase: MILOVICE, TYRŠOVA - Milovice, železniční stanice - MILOVICE, BOŽÍ DAR - LIPNÍK - Čachovice - VLKAVA, NÁVES - Jizbice, Zavadilka - Krchleby - Všechlapy - Dvory, Veleliby, hlavní silnice - NYMBURK, HLAVNÍ NÁDRAŽÍ. Vybrané spoje, ukončené v zastávce Vlkava, náves od Nymburka, pokračují dále jako linka 260432 do Mladé Boleslavi, bez nutnosti přestupu.

436h

Nová trasa - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), web ropid.cz, web bus.zastavka.net, text Dopravní webovky o městě Milovice
Text zveřejněn:

 

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10