ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

455

Jedna z nejmladších autobusových linek Pražské integrované dopravy, označená číslem 455, zajišťuje nejkratší spojení měst Benešov a Neveklov, a dále pokračuje do turistických lokalit Nebřichu, Jablonné a Měřína. Dopravce ČSAD Benešov na ni vypravuje standardně dlouhé autobusy.

455a

Dnešní fotka - Pavel Hypš

Číslem 455 byla, již mezi 16. dubna 1983 až 3. listopadem 1984, označena posilová letní autobusová linka, vedená v trase: Sokolovská (dnes Florenc) – Štvanice – Troja, Zoo. Vycházela z účelové linky číslo 55, která jezdila od 1. září 1973 z centra Prahy (obratiště Orionka) až k zoologické zahradě. Od 3. listopadu 1984, kdy bylo prodlouženo metro C do stanice Fučíkova (dnes Nádraží Holešovice), byla linka číslo 455 zrušena.

455b

Období 1983-1984Pavel Hypš

Hned o den později byla však tímto číslem označena nová posilová linka v trase: Kačerov – Nemocnice Krč – Dobronická – Masokombinát Libuš (dnes Sídliště Písnice). V provozu byla pouze v ranní špičce pracovních dnů směrem do Libuše a odpoledne směrem na Kačerov. Od 2. září 1996 došlo k jejímu přečíslování na 272.

Červen 1986 – Výpis trasy a provozních parametrů linky číslo 455 – sbírka Pavel Hypš

Od 2. července 2016, kdy nastalo rozšíření Pražské integrované dopravy mezi Kralupy nad Vltavou a Mělníkem, se pod číslem 455 skrývala regionální autobusová linka v trase: Mělník, Fibichova - Mělník, autobusové stanoviště – Býkev – (Lužec nad Vltavou) – Vraňany, Mlčechvosty – Nová Ves – (Nová Ves, Staré Ouholice) – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice. V provozu byla v pracovní dny od 5 do 20 hodin a vybrané spoje o víkendu. Nahradila zrušené regionální autobusové linky 250028 (Kralupy nad Vltavou - Vraňany - Mělník) a 250030 (Kralupy nad Vltavou - Býkev - Mělník).

455d

11. července 2016 - SOR CN9.5 na lince číslo 455 u kralupského městského úřadu - Pavel Hypš

V rámci optimalizace linkového vedení v oblasti a rozšíření Pražské integrované dopravy do oblasti Roudnice nad Labem došlo od 3. ledna 2017 ke zrušení linky číslo 455 a převedení jejích spojů na velmi podobnou linku číslo 466. Její trasa je však přehlednější, vybrané spoje byly začleněny do další linky, číslo 464.

455e

19. července 2016 - Iveco Crossway přjíždí na lince číslo 455 do Lobečku - Pavel Hypš

Číslo 455 nečekalo na své znovuobsazení dlouho. Již 1. dubna 2017 vyjíždí linka číslo 455 v nové trase: Benešov - Neveklov - Nebřich - Rabyně. Téměř zcela nahradila jednu dosavadní linku Středočeské integrované dopravy, a další dvě nahradila částečně.

455f

Nová trasa - Pavel Hypš

Původní linka, označená jako E51, jezdila v trase: Benešov - Václavice, Vatěkov - Neveklov - (Netvořice, Všetice - Neveklov, Dalešice - Rabyně, Blaženice / Stranný - Neveklov, Nebřich - Chotilsko, Živohošť, Nový most) - Neveklov, Jablonná - Rabyně, Měřín. Její přepravní vztahy převzala linka číslo 455 téměř všechny. Zrušena je varianta z Neveklova přes Dalešice do Jablonné, obce na trase jsou však dostatečně obslouženy linkami číslo 332, 453 a 485. Zrušena je obsluha koncové zastávky Chotilsko, Živohošť, nový most, kam byla přepravní poptávka velmi nízká.

Původní linka, označená E52, byla vedena v trase: Benešov - Václavice, Vatěkov - Neveklov - Stranný - Křečovice, Živohošť, hotel CKM. Úsek Benešov - Neveklov plně nahradila námi popisovaná linka číslo 455, zbylý úsek obsluhuje linka číslo 454. Linka E52 byla v provozu pouze v turistické sezoně od června do září, přičemž tato odlišnost provozu se zachovala pouze u spojů linky číslo 454.

Další linkou, zasahující do námi popisované oblasti, byla linka E59, vedená z Benešova přes Netvořice do Blažimu. Většinu její trasy nahradily linky číslo 438 a 485, v tomto článku se však objevuje také, jelikož jeden pár spojů pokračoval z Jablonky přes Bělice do Blažimu, kam dnes jezdí právě pouze linka číslo 455.

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, Stanislav Prošek), web ropid.cz
Text zveřejněn:

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07