ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

456

Regionální autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 456 zajišťuje spojení obcí Holubice a Debrno s městem Kralupy nad Vltavou. Jako jedinou linku v systému PID ji zajišťuje dopravce Vlastimil Slezák, a to výhradně standardními vysokopodlažními autobusy.

28. června 2016 – Karosa C954 na lince číslo 456 vyjíždí ze zastávky Kralupy nad Vltavou, Městský úřad – Pavel Hypš

V minulosti bylo číslo 456 využíváno pro pražské účelové linky. K 4. červnu 1984 byla takto přeznačena bývalá posilová linka X700, vedená v trase: Hradčanská – Vypich – Místní národní výbor Řepy (dnes Řepský hřbitov) – Stavební stroje (dnes Strojírenská). V provozu bylo pouze několik spojů v pracovní dny. Nepatrné prodloužení, z Hradčanské na Špejchar, vstoupilo v platnost 3. listopadu 1985. Další prodloužení trasy a rozšíření rozsahu provozu, které nastalo 1. září 1986, znamenalo také přečíslování na linku číslo 260, čímž vybočuje pryč z našeho článku.

2. listopadu 1985 – Výpis trasy linky číslo 456 v novinách Večerní Praha – sbírka prazsketramvaje.cz

Znovu bylo toto číslo přiděleno 1. prosince 1987 zvláštní lince v trase: Družby (dnes Opatov) – Mikulova – Kosmonautů (dnes Háje). V provozu byla celotýdenně večer a posilovala v tomto úseku linku číslo 226, která večery jezdila pouze jednou za hodinu. Zrušení linky číslo 456 v této trase přišlo 17. ledna 1992, v souvislosti s reorganizací linkového vedení v oblasti.

456c

1987-1992 - Pavel Hypš

Přenesme se nyní o více než 40 let zpět, k předchůdcům regionální linky číslo 456 z Kralup nad Vltavou do Holubic. Dne 20. května 1951, z důvodu zlepšení dopravní obsluhy mísních průmyslových areálů, vyjíždějí dvě nové autobusové linky ČSAD:

  • 01021: LIBČICE NAD VLTAVOU, ŠROUBÁRNA - Libčice nad Vltavou, náměstí - Tursko - Kozinec - HOLUBICE
  • 01425: SLANÝ, NÁMĚSTÍ - Slaný, hotel Praha - Drnov, rozcestí - Drnov - Zvoleněves, rozcestí - Žižice - Luníkov, rozcestí - Osluchov - Ješín - VELVARY, NÁMĚSTÍ - Velká Bučina, rozcestí - Zeměchy, rozcestí - Mikovice, Lidový dům - KRALUPY NAD VLTAVOU, HOTEL KORUNA - Kralupy nad Vltavou, u hřbitova - Debrno - Kozinec, rozcestí - HOLUBICE

31. května 1970 - Jízdní řád autobusové linky 0142 - sbírka Pavel Hypš

Po mnoho dalších let jmeované linky nedoznaly žádných větších změn, kromě přibývání zastávek, případně závleků po trase, a také opakované přečíslování obou linek. V tomto stavu jsou uvedeny ještě v jízdních řádech, platných do 27. května 1995. V dalších letech informace o provozu jmenovaných linek bohužel chybí.

29. května 1994 - Jízdní řád autobusové linky 14250 - sbírka Pavel Hypš

Později můžeme nalézt linku soukromého dopravce Vlastimila Slezáka, označenou 290085, která sjednotila dohromady trasu původní linky 01021 a část trasy linky 01425. Podle jízdního řádu, platného od 15. prosince 2002, je vedena trase: HOLUBICE – (Holubice, Kozinec – Tursko - Velké Přílepy – Úholičky – Libčice nad Vltavou, Chýnov – Libčice nad Vltavou – LIBČICE NAD VLTAVOU, ŠROUBÁRNA – Libčice nad Vltavou – Libčice nad Vltavou, Chýnov - Tursko) – Dolany, Debrno – Dolany, rozcestí – KRALUPY NAD VLTAVOU, BARVY LAKY – Kralupy nad Vltavou, Obchodní středisko Máj – KRALUPY NAD VLTAVOU, ŽELEZNIČNÍ STANICE.

Dnes již opuštěná zastávka Libčice nad Vltavou, Chýnov - Pavel Hypš

Ke zrušení regionální linky 290085 došlo k 1. lednu 2006. Její náhrada, linka číslo 456, byla k tomuto datu zavedena v trase: HOLUBICE – Dolany, Debrno – Kralupy nad Vltavou, Barvy laky – Kralupy nad Vltavou, Obchodní středisko Máj – KRALUPY NAD VLTAVOU, ŽELEZNIČNÍ STANICE. Obsluha obcí Tursko a Velké Přílepy je dostatečně zajištěna linkou PID číslo 316 a obce Úholičky a Libčice nad Vltavou spojuje s Kralupy nad Vltavou železnice. Bez náhrady došlo ke zrušení bezúčelné zastávky Dolany, rozcestí.

2. ledna 2006 – Počátky provozu linky číslo 456 zajišťovala Karosa B732, na snímku v Holubicích – Lukáš Vrobel, web seznam-autobusu.cz

Zpočátku byla linka číslo 456 vedena pěti páry spojů v pracovní dny, v rozsahu původních spojů z Holubic do Kralup nad Vltavou linky 290085. Od 13. prosince 2015 je zaveden šestý pár spojů, jedoucí pouze ve dnech školního vyučování. Počínaje 1. zářím 2016 je zavedeno zajíždění do kralupských zastávek ÚNZ a Hřbitov.

456h1

ÚNZ nebo Hřbitov - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek), jízdní řády ČSAD z vybraných let (sbírka Národní knihovna Praha), web ropid.cz
Text zveřejněn:

Další fotografie z provozu linky číslo 456 - Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10