ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

489

Regionální autobusová linka číslo 489 zajišťuje spojení Mnichovic, Struhařova, Svojetic, Klokočné a Srbína s železniční stanicí ve Strančicích a autobusovým přestupním uzlem v Mukařově. Dopravcem Arriva Praha je zajištěna smíšeně vozy standardní délky a midibusy.

22. června 2013 – SOR C10.5 na lince číslo 489 během vyrovnávací přestávky v Klokočné – Pavel Hypš

Poprvé vyjela námi popisovaná linka, ještě pod číslem 389, dne 24. září 2000. Nahradila tehdy zrušené regionální linky 282021 a 282024, sloužící především pro přepravu dětí do Říčan a Mnichovic. Její trasa byla: Mnichovice, náměstí – Všestary, rozcestí Menčice – Všestary – Tehov – Světice – Říčany, náměstí – Říčany, Wolkerova. V úseku Všestary – Říčany byla v provozu pouze v pracovní dny.

Září 2000 – Schéma trasy linky číslo 389 – publikace 20 let ROPID

Počínaje 28. lednem 2001 byl zrušen bez náhrady víkendový provoz. Od 10. června 2001 došlo k prodloužení vybraných spojů z mnichovického náměstí přes zastávku Struhařov na konečnou Struhařov, u hřiště. Dne 30. září 2001 byla na trase zřízena zastávka Mnichovice, U křížku.

1. října 2001 – Jízdní řád linky číslo 389 – sbírka Pavel Hypš

Kvůli neustále se zvyšujícímu počtu linek v systému Pražské integrované dopravy získala námi popisovaná linka ke dni 27. ledna 2002 označení 489, kde číslice čtyři na začátku značí, že daná linka nezajíždí na území hlavního města Prahy.

12. prosince 2008 – Karosa C954 na lince číslo 489 v zastávce Říčany, náměstí – Pavel Hypš

Po komplexní změně linkového vedení v oblasti říčanska, které vstoupilo v platnost 14. prosince 2008, se linka číslo 489 dostala do podoby: Strančice, železniční stanice – (Všestary / Všestary, Vávrov) – Mnichovice, náměstí – Mnichovice, požární dům – Struhařov, u hřiště – Klokočná – Svojetice – (Tehovec / Mukařov, Srbín) – Mukařov – Mukařov, škola. Ve Strančicích vznikla přestupní vazba na železniční trať z Prahy do Benešova a v úseku Struhařov – Mukařov především nahradila zrušenou linku číslo 393. Počínaje 1. zářím 2013 jsou na většinu spojů garantovaně nasazovány midibusy.

17. července 2012 – Midibus SOR CN8.5 na lince číslo 489 v Mnichovicích – Pavel Hypš

Dne 25. června 2014 byla zahájena dlouhodobá výluka u obce Menčice, kde nebyla možné jet přímo po hlavní silnici, kvůli havarijnímu stavu mostu přes Všestarský potok. Autobusy tak byly vedeny úzkou objížďkou přímo skrze menčickou zástavbu. Místo opravy mostu zde však byl natrvalo vyhlášen zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun, a od 14. prosince 2014 je tedy trasa skrze Menčice upravena ve změnu trvalou. Od 12. června 2016 je ve Všestarech, pro spoje nejedoucí přes Vávrov, zřízena zastávka Strančická.

17. července 2014 – SOR CN8.5 na lince číslo 489 v Menčicích – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web ropid.cz, web tudyne.cz
Text zveřejněn:

Další fotografie z provozu linky číslo 489 - Pavel Hypš

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07