ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

ADAMOV u Karlovic

Obec Adamov (německy Adamsthal) údajně založil roku 1712 kníže Adam z Lichtenštejna. Počátky osídlení této oblasti sahají patrně do doby po třicetileté válce. První písemná zmínka o Adamově byla však nalezena v listině, která je datována na 23. srpna 1710. Jedná se o dopis adresovaný knížeti z Lichtenštejna uložený v Krnovském archívu, ve kterém se uvádí, že obyvatelé Adamova si postavili 48 místních domů z vlastních peněz. V dopise je mimo jiné vyjádřena prosba, zda by největší dům mohl sloužit jako „Krečmerův“ hostinec a shromažďovací prostory pro potřeby obce.

Adamov01

Dobový snímek z Karlovic (1)

Další písemnosti se zmínkou o Adamově pochází z 2. poloviny 18. století. Jedná se záznamy o výkonu robotní práce obyvatel Adamova pro knížete z Lichtenštejna, ze kterých lze vyčíst, že v té době měl Adamov již 61 domů.

Adamov02

Dobový snímek z Karlovic (2)

Podle výsledků sčítání lidu konaného 15. února 1921 bylo v Adamově 68 domů se 70 bytovými jednotkami. Z celkového počtu 242 obyvatel bylo 111 osob katolického a 131 evangelického vyznání. Byla zde škola, dřevěná kaple, hřbitov a hospoda.

Adamov03

Dobový snímek z Karlovic (3)

Adamov se nacházel v izolovaném údolí, kde neprotéká velká řeka, proto se mu vyhnula průmyslová výroba. Hlavním způsobem obživy bylo zemědělství. Byl malebnou podhorskou vesničku s typickými roubenými domky rozesetými kolem potoka, obklopenými mozaikou polí a remízků. Obec se rozkládala na délce asi 1,3 km v nadmořské výšce 500 metrů. Patřila k soudnímu okrsku Vrbno pod Pradědem (Würbenthal) a spadala pod farnost Karlovice(Kar­lsthal). Nejslavnějším rodákem z Adamova byl velmistr Německého řádu Paul Heider. Rovněž předci známého německého filmového herce Williho Fritsche pocházejí z Adamova.

Adamov04

Dobový snímek z Karlovic (4)

Idylka skončila roku 1946, kdy byli všichni obyvatelé Adamova vyhnáni z vlasti. První transport byl vypraven v červnu 1946 do západního Německa. Další transport následoval v září 1946 a poté dva transporty v říjnu 1946.

Adamov05

Dobový snímek z Karlovic (5)

Vypleněná osada začala rychle chátrat. Proč nebyla znovu osídlena, zůstává neobjasněno. Nejspíš k tomu přispělo i to, že Adamov nebyl elektrifikován. Dílo zkázy pak dokončila vojenská cvičení. Vojáci při nich srovnali obec se zemí. Jediným pozůstatkem je dnes torzo hřbitova s několika zachovalými náhrobky.

Adamov06

Dnešní pohled

Provoz žádné veřejné dopravy v Adamově není doložen. Nejbližší autobusová zastávka se nachází necelé 3 km, v osadě Jelení, dnes patřící pod obec Holčovice. Vlaková zastávka je opačným směrem, v Karlovicích, ve vzdálenosti přibližně 6 km od polohy Adamova.

Mapa okolí Adamova s vyznačenou dopravu – Pavel Hypš (podklad mapy.cz)

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: , web mapy.cz, web teggmanager.cz, web zanikleobce.cz
Poslední aktualizace:

TOPlist
aktualizováno: 06.10.2017 18:26:22