ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

ADAMOV u Tupadel

Obec Adamov se nachází 7 km jižně od Čáslavi v okrese Kutná Hora, ve Středočeském kraji. Žije zde 114 obyvatel ve 43 domech. Katastr obce je malý, pouze 275 ha a zahrnuje jen zastavěné místo a kus lesa západním směrem.

23. července 2014 – Náves v Adamově – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1784. Právě v tomto roce byla obec založena Adamem Auerspergem pro dělníky z nedaleké přádelny v Tupadlech. Byla postavena prakticky v lese a většina domů byla dřevěných. V minulosti obec úřadně patřila k obci Bratčice. Po roce 1960 náležela po dobu 30 let, do osamostnění roku 1990, k obci Tupadly. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší stanice Horky se nachází od obce necelých 5 km.

23. července 2014 – Původní zástavba v Adamově – Pavel Hypš

Na návsi dnes najdeme pomník padlým za první světové války a kovový krucifix v malé oplocené zahrádce. Vedle stojí jednoduchá zvonička z roku 1919.

23. července 2014 – Památky na adamovské návsi – Pavel Hypš

Pokud bychom hledali dopravní obsluhu Adamova ještě před první světovou válkou, nepodařilo by se nám nalézt nic. Nejblíže jezdila linka poštovních dostavníků číslo 2002 v trase: Čáslav (Časlau) - Drobovice (Drobowitz) – Tupadly, rozcestí Potěchy (Tupadl-Potěch). V jízdním řádu této linky bylo několik dalších variant spojů, vybrané spoje na tuto trasu přijíděly do Čáslavi z Běstviny, Podhořan nad Doubravou, Bílého Podolí nebo Žehušic. Cesta od zastávky v Tupadlech do Adamova byla necelé 2 km. Po válce nedošlo ani k obnovení této linky, a to nejméně do roku 1930.

1914 – Jízdní řád linky 2002 – sbírka Poštovní muzeum Praha

Minimálně do roku 1952 žádný autobus ČSAD do Adamova nezajížděl. V zápisu ze schůze Místního národního výboru dne 13. června 1964 si místní obyvatelé stěžují, že jim do autobusové čekárny zatéká. Zatím se jedná o nejstarší záznam dokládající zajíždění autobusu do obce.  Podle jízdních řádů ČSAD pro rok 1970 zajíždějí do Adamova dvě autobusové linky: 01607 (Čáslav - Adamov – Zbýšov) a 01611 (Adamov – Čáslav - Kutná Hora). V roce 1974 byly přečíslovány na 16070, resp. 16110. Tento stav zůstal nejméně do roku 1989. Po přečíslování linek v 90. letech získává trasa Adamov – Čáslav – Kutná Hora označení 240520, zatímco trasa Čáslav – Adamov – Žleby vystupuje jako 240470.

1970 – Jízdní řád linky 01607 – sbírka Pavel Hypš

Ke dni 17. července 2005 došlo k zařazení místních autobusových linek do systému Středočeské integrované dopravy, tehdy ještě označeného v této oblasti jako Integrovaný dopravní systém Kutná Hora. Námi popisované spoje získaly označení F25 (Adamov – Čáslav – Kutná Hora) a F51 (Čáslav – Adamov – Zbýšov). K tomuto datu již prokazatelně do Adamova zajížděl také školní spoj linky F43 (Čáslav – Žleby), dosud označované číslem 240340. Tento stav platí dodnes.

23. července 2014 – Autobus SOR C10.5 jako linka F51 přijíždí do Adamova – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů z let 1914, 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády ČSAD z let 1951, 1952 (sbírka Národní knihovna Praha), 1970, 1973, 1974, 1978, 1988 a 1989, web bus.zastavka.net, web obecadamov.cz, web wikipedia.cz (Adamov - okres Kutná Hora), zápisy ze schůzí Místního národního výboru Bratčice z let 1954 – 1960 (sbírka SOA Kutná Hora), zápisy ze schůzí Místního národního výboru Tupadly 1953 – 1964 (sbírka SOA Kutná Hora)
Poslední aktualizace: 30. července 2014

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10