ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Město Benešov nad Ploučnicí se nachází v okrese Děčín, který je součástí Ústeckého kraje. Leží v úzkém údolí řeky Ploučnice, na soutoku s říčkou Bystrá. Žije zde přes 4 tisíce obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

29. června 2014 – Náměstí v Benešově nad Ploučnicí – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V minulosti byla nejčastější zdejší obživou kovovýroba, v nedávné minulosti i textilní výroba. Ve městě se nachází termální prameny, které dodnes slouží  místním mj, jako zdroj teplé vody.

29. června 2014 – Budova opuštěné textilky – Pavel Hypš

Ve městě se nachází národní kulturní památka zámeckého komplexu Benešov nad Ploučnicí, tvořeného pěti zámky. Pro veřejné prohlídky jsou přístupny dva, a to Dolní zámek, a Horní zámek, původně vartemberská tvrz.

29. června 2014 – Horní zámek v Benešově nad Ploučnicí – Pavel Hypš

Status města získal Benešov nad Ploučnicí roku 1392. Dnes je součástí města i dříve samostatná obec Ovesná. Nachází se asi 1, 5 km severozápadně od centra. Ve 38 trvale evidovaných adresách zde žije 71 obyvatel.

29. června 2014 – Ovesná – Pavel Hypš

Městem prochází železniční trať 081 vedoucí z Děčína do České Kamenice a Rumburka s odbočkou do České Lípy. První úsek, z Děčína do Rumburka, byl zprovozněn roku 1869, odbočka z Benešova nad Ploučnicí do České Lípy roku 1872.

29. června 2014 – Nádraží v Benešově nad Ploučnicí – Pavel Hypš

V současnosti jsou vlaky, jezdící po této trati, součástí integrované dopravy Ústeckého kraje. Označeny jsou linka U8, vedená v trase Děčín – Česká Kamenice - Rumburk . Dopravcem jsou České dráhy.

29. června 2014 – Jednotka RegioShark na lince U8 přijíždí do Benešova nad Ploučnicí – Pavel Hypš

První doloženou autobusovou linkou byla v roce 1914 linka číslo 2056, vedená v trase: Dobrná - Benešov nad Ploučnicí - Benešov nad Ploučnicí, nádraží - Valkeřice – Verneřice. Jednalo se o dvě samostatné větve, s návazností na železnici v Benešově nad Ploučnicí. V provozu byly jeden až dva páry spojů denně.

1914 – Jízdní řád linky 2056 – sbírka Poštovní muzeum Praha

Autobusy plnily v Benešově nad Ploučnicí vždy pouze doplněk dopravy k páteřní železniční trati. I přesto se můžeme například roku 1954 setkal s dálkovou linkou 05976 vedenou v trase: Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Kravaře – Liběchov – Mělník – Praha.

1954 – Jízdní řád linky 05976 – sbírka Národní knihovna Praha

Prokazatelně roku 1975 zajížděly do Benešova nad Ploučnicí 2 dálkové a 4 regionální autobusové linkdy ČSAD. Těmi dálkovými byly 40012 (Teplice – Ústí nad Labem – Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Bělá pod Bezdězem – Mladá Boleslav – Jičín – Hořice – Hradec Králové) a 40013 (Hřensko - Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Mělník – Praha), regionálími pak 43040 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Verneřice – Rychnov), 43060 (Benešov nad Ploučnicí – Markvartice – Česká Kamenice), 43100 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Blankartice – Fojtovice) a 43120 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Žandov – Verneřice – Rychnov). Nejpozději roku 1985 je linka 40013 zkrácena do trasy Děčín – Praha a přibývá nová linka 43160 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí – Žandov - Česká Lípa).

1985 – Jízdní řád linky 40012 – sbírka Pavel Hypš

Dnes do Benešova nad Ploučnicí zajíždí pět autobusových linek. Čtyři z nich, zajišťované Dopravním podnikem města Děčín, jsou součástí integrované dopravy Ústeckého kraje. Označeny jsou čísly  425 až 428. Zajišťují spoje do měst Děčín, Česká Kamenice a okolních obcí. Na jejich provozu se podílí i vozy Mercedes-Benz Conecto ev. č. 806 a 813, které jsou trvale odstaveny ve městě. Jediným neintegrovaným autobusem je dálková linka dopravce Zlatovánek z Poličky do Ústí nad Labem.

11. června 2014 – Karosa Axer jako linka číslo 427 na náměstí – Pavel Hypš

Pro místní obsluhu má největší význam linka číslo 427. Spojuje po městě celkem pět zastávek: U čerpací stanice - Závod I - Náměstí - Rozcestí Heřmanov - Bedřichov závod. Má celodenní a celotýdenní rozsah provozu. Žádný spoj není veden pouze po městě, všechny jedou minimálně do sousední obce Františkov nad Ploučnicí. Ve stejné relaci jezdila za dob ČSAD linka 43040, pouze zastávka U čerpací stanice ještě neexistovala.

11. června 2014 – Mercedes-Benz Conecto jako linka číslo 427 odstavený během pauzy u benešovského nádraží – Pavel Hypš

Schéma linkového vedení v Benešově nad Ploučnicí

Pokud by se město rozhodlo zavést regulérní městskou dopravu, v níže uvedeném odkazu najdete návrh jejího jízdního řádu. Důraz je kladen na návaznost vlaků, přihlédnuto je i k návaznosti na autobusové linky. Počet spojů je vyšší, než je pravděpodobně skutečná potřeba, některé by bylo možné při realizaci vyškrtat.

Návrh jízdního řádu městské dopravy Benešov nad Ploučnicí

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů z let 1914, 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády ČSAD Severočeského kraje z let 1975, 1976, 1985 a 1986, jízdní řády ČSAD Středočeského kraje léto 1954 (sbírka Národní knihovna Praha), web benesov.n.pl.sweb.cz, web portal.idos.cz, web wikipedia.cz (Benešov nad Ploučnicí, Ovesná, Železniční trať Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk / Česká Lípa)
Poslední aktualizace: 4. července 2014

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10