ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

BRAND-ERBISDORF

Bývalé okresní město Brand-Erbisdorf se nachází v Krušných horách ve Středním Sasku. Těžební region Brand-Erbisdorf je vybrán jako navrhované místo pro kandidaturu na seznamu světového dědictví UNESCO.

Brand01

Náměstí - Pavel Hypš

První zmínka o obci Erbisdorf (tehdy Erlwinesberc), je datovaná k roku 1209. Je pravděpodobné, že obec vznikla během osidlování Krušných hor v polovině 12. století. Název, odvozený po jméně Erlwin pochází pravděpodobně z těžební historie.

Brand02

Něco k historii (1) - Pavel Hypš

Obec Brand vznikla v průběhu 13. století a ke sloučení obou částí došlo v roce 1912. Fúze byla způsobena především hospodářskou situací, jelikož spojení měst v jedno oběma částem výrazně ekonomicky pomohlo.

Brand03

Něco k historii (2) - Pavel Hypš

Lutheranský kostel svatého Michaela pochází z doby kolem roku 1300. Západní věž byla postavena v roce 1598. Fara zde funguje od roku 1624, po požáru gotické části budovy. Dalšími rekonstrukcemi kostel prošel v letech 1836 (haly, věže) a 1930 (presbytář).

Brand04

Kostel - Pavel Hypš

Zejména kvůli neustálému rozšiřování těžby byla 13 července 1890 zprovozněna železniční trať, dnes označená 6616, vedoucí z Berthelsdoru přes Brand-Erbisdorf do Großhartmannsdorfu. Do roku 1998 fungovala z Brand-Erbisdorfu ještě odbočka do městečka Langenau.

Brand05

Nádraží - Pavel Hypš

Do města zajíždí několik regionálních autobusových linek. Pro místní dopravní obsluhu jsou však mnohem významnější autobusy městské dopravy Freiberg. Z Freibergu sem zajíždějí linky B, F a na zavolání také ještě linka I. Z Brand-Erbisdorfu do obce Oberschöna vede ještě trasa linky G.

Brand06

Autobus - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.de (Bahnstrecke Berthelsdorf – Großhartmannsdorf, Bahnstrecke Brand-Erbisdorf – Langenau, Brand-Erbisdorf)
Poslední aktualizace:

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07