ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

            ČESKÁ TŘEBOVÁ

Česká Třebová je město nalézající se ve Východních Čechách. Co do počtu obyvatel je čtvrtým a dle rozlohy druhým největším městem Pardubického kraje. Rozloha České Třebové činí 41 km². V roce 2011 zde žilo 16 tisíc obyvatel. Střed města byl roku 1995 vyhlášen městskou památkovou zónou.

29. ledna 2006 – Českotřebovské náměstí s radnicí – web wikipedia.cz

Asi 2,5 km jihozápadně od České Třebové najdeme vrch Kozlovský kopec. Je pojmenovaný po vsi Kozlov ležící pod ním. Na vrcholu se nachází turistická chata z roku 1933, nabízející občerstvení a ubytování. Poblíž ní stojí od roku 2001 kovová, 55 m vysoká, vysílací věž s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 m, která umožňuje za dobrého počasí výhled na Krkonoše, Jeseníky i Žďárské vrchy.

12. září 2010 – Rozhledna na Kozlovském kopci – web wikipedia.cz

Nejdůležitější dopravou pro Českou Třebovou je železnice, jíž vděčí město za svůj bouřlivý rozvoj. Od 20. srpna 1845 zde byla zřízena stanice Olomoucko-pražské dráhy, dnes označené číslem 010. O čtyři roky později byla zřízena spojka údolím Svitavy do Brna (nyní trať číslo 260) a Česká Třebová se tak stala jedním z prvních železničních uzlů na českém území.

Dobová pohlednice s nádražím v České Třebové – web pohlednicect.cz

Regionální tratě se v České Třebové nachází dvě. Od roku 1885 je v provozu trať Česká Třebová – Lanškroun (dnes označená číslem 019) a po 1. srpnu 1899 trať Česká Třebová – Moravská Třebová – Chornice (nyní 017).

1918 – Jízdní řád tratě Česká Třebová – Lanškroun – web csd1918.wz.cz

Železnice jako taková ovlivnila život města mnohem více než jinde, především díky vysokému počtu zaměstanců v místním depu kolejových vozidel. Každoročně se zde slavil den železničářů, nachází se zde železničářská škola, sportovní klub apod.

Dobová fotografie prvního železničářského učiliště v České republice - web sseas.cz

První zmínku o autobusové dopravě v místních pamětních knihách nalezneme paradoxně v souvislosti s jejím zrušením. Dne 15. května 1933 měla být, pro nízké využití, zrušena autobusová linka Československých drah jezdící z České Třebové do Ústí nad Orlicí, 1. listopadu 1933 pak potkal stejný osud další linku jezdící do Lanškrouna.

1933 - Zápis o zrušení linky v Pamětní knize České Třebové 1922 - 1935 - sbírka Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí

Jak dnes víme, obě tyto relace, i přes souběh s železnicí, byly časem obnoveny. Jejich dopravcem se v novodobé historii stala společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, člen koncernu ICOM Transport. Další regionální linky provozuje např. do Litomyšle, Skuhrova, Svitav nebo do Vysokého Mýta.

5. srpna 2011 - Nejčastějším typem vozů k vidění je dnes Mercedes-Benz Intouro - Pavel Hypš

Městská autobusová doprava národního podniku ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava) zahájila svůj provoz ve druhé polovině roku 1960 pod označením 05946. Trasa linky (později označené číslem 1) vedla ze sídliště Lhotka do tehdy ještě samostatné obce Rybník, přičemž po městě obsloužila celkem 17 zastávek. Roku 1966 k ní přibyla její tzv. druhá větev označená 05946 A (později linka číslo 2) vedená od Domu služeb v Parníku na nádraží ČSD. Při celoplošném přečíslování autobusových linek ČSAD v roce 1972 byla linka číslo 1 přeznačena na 59460 a linka číslo 2 na 59461.

1960 - Zápis o zavedení místní dopravy k Kronice města Česká Třebová 1960 - sbírka Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí

Počínaje 1. lednem 1975 byla obec Rybník připojena k městu a obě zmíněné linky tak získaly  vnitroměstský charakter. Roku 1977 je doloženo prodloužení linky číslo 2 od nádraží přes závod Koventa k továrně Strojtex. Ve stejném roce také prokazatelně jezdila linka číslo 59470 z nádraží k měnírně. Status oficiální městské dopravy sice neměla, ale je tak značena i například v rejstříku jízdních řádů.

1977 - Jízdní řád linek 59461 a 59470 - sbírka Pavel Hypš

V jízdních řádech z počátku 90. let najdeme linky číslo 59460 (obsahující spoje původních linek 59460 a 59461) a 59470, které stále jezdí pouze po městě. Status městské dopravy již ale nemá ani jedna, jejich trasy jsou však téměř shodné s původními. Pouze došlo k přejmenování několika zastávek.

1994 - Jízdní řád linek 59460 a 59470 - sbírka Pavel Hypš

Po roce 2000 linku podobnou druhé jmenované již nenajdeme. Ta první se však stala součástí regionální linky označené IREDO 934 (700934, dříve 700946), jedoucí v trase Sídliště Lhotka – Parník, škola – Nádraží – Rybník - … - Lanškroun.

5. srpna 2011 - Mercedes-Benz Conecto na "městské lince" - Pavel Hypš

Roku 2009 předložil dopravce Audis Bus z Rychnova nad Kněžnou návrh realizace nové městské dopravy v České Třebové. Nechce konkurovat lince ČSAD Ústí nad Orlicí, proto byly zvoleny odlišné trasy linkového vedení. Linky jsou barevně odlišeny v následujících verzích:

Verze

Trasa

 

MODRÁ

Sídliště Lhotka – Jelenice – Hudební škola – Zdravotní středisko – Křib – Korado - Nádraží

 

FIALOVÁ

Různé varianty trasy pro spojení města s obcemi Kozlov, Semanín, Skuhrov, Svinná a Třebovice

 

ORANŽOVÁ

Sídliště Lhotka – Lidl – Jelenice – Billa – Staré náměstí – ČD poliklinika – Domov pro seniory – Pod hřbitovem – Na Zámostí

 

ZELENÁ

Nádraží – Ski centrum - Bazén

 

TYRKYSOVÁ

Radiobusové spoje pro rozvoz od večerních vlaků

 

Schéma modré linky "Pro každého" - web audis.cz

Doprava měla být zajištována nízkokapacitními minibusy Mercedes - Benz Sprinter. Kromě špiček pracovních dnů je většina spojů zajišťována v režimu radiobusů, tzn. s nutným objednáním spoje telefonem alespoň hodinu předem.

Mercedes-Benz Sprinter, který by měl v budoucnu zajišťovat městskou dopravu - web audis.cz

Průvodní zahájení provozu městské dopravy se mělo uskutečnit 15. září 2010, spolu s otevřením nového dopravního terminálu u železniční stanice. Kvůli nedokončení přípravných prací bylo zahájení odloženo na rok 2011. V roce 2013 město vydalo zprávu, že pro plánovanou městskou dopravu zatím nebyly nalezeny finační prostředky a její zahájení je naplánováno až pro rok 2014. Podrobnější údaje zatím nejsou k dispozici.

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Zdeňku Liškovi za editaci textu
Zdroje: Jízdní řády ČSAD východočeského kraje 1977/8, 1978/9, 1991/2, 1994/5; Kronika města Česká Třebová 1960 – 1977; Pamětní kniha města Česká Třebová 1922 – 1935; web audis.cz (Česká Třebová); web idos.cz; web wikipedia.cz (Česká Třebová, Kozlovský kopec)
Poslední aktualizace: 8. února 2014

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10