ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

CHOMUTOV

Město Chomutov leží na severovýchodě Čech, v Ústecké kraji.  Leží na úpatí Krušných hor a městem protéká říčka Chomutovka. Je okresním městem, nacházející se 49 km jihozápadně od Ústí nad Labem. Od 1. července 2006 je městem statutárním. Žije zde téměř 50 tisíc obyvatel.

27. listopadu 2013 – Zámek Chomutov – Pavel Hypš

První písemná zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradův z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteží zde o dva roky později zřídili svou Komendu. V držení rytířů bylo panství do roku 1411, odkdy je díky králi Václavu IV. v majetku českém.

27. listopadu 2013 – Kostel svaté Kateřiny – Pavel Hypš

Středem historického centra je dnes Náměstí 1. máje, které je celém lemované podloubím. Uprostřed něj stojí barokní sloup Nejsvětější Trojice od Ambrože Laurentise z roku 1697, obklopený sedmi sochami světců doplněných v letech 1725 až 1732.

27. listopadu 2013 – Městské muzeum na Náměstí 1. máje – Pavel Hypš

Město se skládá ze dvou částí, Chomutov I a Chomutov II. Kvůli rozsáhlému důlnímu průmyslu zde bylo vystavěno několik sídlišť, největší z nich je Březenecká. Další sídliště byla budována pro postupné stavební spojení se sousedním městem Jirkov. Jedná se o obytné celky Kamenná, Zahradní a Písečná. Obyvatelé chomutovských sídlišť často spadají do skupiny sociálně slabších obyvatel a po uzavření dolů je zde dlouhodobě velmi vysoká nezaměstanost.

27. listopadu 2013 – Škoda 15Tr v zastávce Kundratická na sídlišti Březenecká – Pavel Hypš

V Chomutově se střetává celkem pět železničních tratí:

 • 120 Chomutov - Žatec - Kladno - Praha
 • 130 Chomutov - Most - Bílina - Ústí nad Labem
 • 133 Chomutov - Jirkov (dříve až do Litvínova)
 • 137 Chomutov - Vejprty - Bärenstein
 • 140 Chomutov - Kadaň - Karlovy Vary - Sokolov - Cheb

15. března 2015 – Hlavní nádraží v Chomutově – Pavel Hypš

Hlavní chomutovské nádraží, kde najdeme všechny zmíněné tratě, je bohužel v dnešních poměrech velmi nevýhodně postaveno, až na samém okraji města. Na tratích číslo 130 a 133 se však nachází ještě zastávka Chomutov - město, která je v docházkové vzdálenosti od centra.

15. března 2015 – Jednotka RegioPanter na lince U1 – Pavel Hypš

Z roku 1906 je doložen provoz poštovního dostavníku z chomutovského nádraží do Údlic. Později byl tento spoj, již jako autobusový, prodloužen do Postoloprt. Doplněn byl ve 20. letech linkou z Velemyšlevse přes Chomutov do Trnovan u Žatce.

chomutov07.jpg

Dostavník - sbírka Pavel Hypš

Místní autobusová doprava vznikla roku 1927, kdy soukromý dopravce Erwin Leidl začal provozovat linku od nádraží k hotelu Central. Dalšími doloženými jsou pak v letech 1938 až 1940 3 linky místní dopravy provozované  Říšskou poštovní správou, v letech 1940 až 1945 Německými říšskými dráhami.

chomutov08.jpg

Autobus - sbírka Pavel Hypš

Od roku 1945 přebírá provoz městské dopravy autogaráž Československých státních drah, transformovaná po roce 1949 jako závod ČSAD číslo 507 Most. Ještě roku 1953 se chomutovský závod osamostatňuje, oficiálně sídlo má však v Prunéřově u Kadaně.

chomutov09.jpg

Autobus - sbírka Pavel Hypš

Z roku 1976 je doložen provoz deseti linek městské dopravy, pod souhrnným označením 44140, v trasách:

 • 1: Chomutov, Domovina, Kosmova – Údlice
 • 2: Chomutov, Zátiší – Droužkovice, u mostu
 • 3: Chomutov, Nové Spořice – Chomutov, Na příkopech - Chomutov, Dostojevského
 • 4: Chomutov, nádraží Československých drah – Chomutov, Na příkopech – Chomutov, nádraží Československých drah
 • 5: Chomutov, poliklinika - Chomutov, Domovina, Kosmova
 • 6: Chomutov, poliklinika - Chomutov, Povodí Ohře
 • 7: Chomutov, Březenecká, sportovní areál – Chomutov, důl Jan Žižka
 • 8: Chomutov, Domovina, Kosmova – Chomutov, závod Julia Fučíka
 • 9: Chomutov, Březenecká, sportovní areál – Spořice, Místní národní výbor
 • 10: Chomutov, poliklinika – Chomutov, U kapličky

chomutov10.jpg

Autobus - sbírka Pavel Hypš

V současnosti je vedeno v Chomutově 15 autobusových linek. Pět autobusových linek obsluhuje i sousední město Jirkov, včetně linky číslo 13, která do Chomutova zajíždí jen na jednu okrajovou zastávku. Kromě těchto dvou měst autobusy zajišťují také spojení do pěti okolních obcí.

27. listopadu 2013 – Karosa Citybus 12M ev. č. 236 na jediné chomutovské zastávce Písečná – Pavel Hypš

V číselné řadě 1 až 17 chybí linky 5 (spojovala zastávku Vodní s hypermarketem Globus, zrušena 2009) a 15 (spojovala autobusové a vlakové nádraží do června 2007, poté ještě v letech 2012 a 2013 jezdila z centra města k aquaparku).

27. listopadu 2013 – Iveco Daily na lince číslo 15 v zastávce Palackého – Pavel Hypš

Z původní linky číslo 10 zbyl pouze jeden školní spoj z Jirkova do Chomutova. V minulosti fungovala pravidelná noční linka číslo 11, v současnosti jezdí pouze 24. a 31. prosince, kdy je provoz všech trolejbusových linek ukončen v 19 hodin. Linky číslo 16 a 17 vznikly ze spojů regionálních linek.

27. listopadu 2013 – Solaris Urbino 18 na jediné spoji linky číslo 10 – Pavel Hypš

V roce 1987 byla založena investorská organizace Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova (mezi lety 1991 až 1996 oficiálně ještě s předponou Česká automobilová doprava). Ta měla sloužit jako investor a následný správce a provozovatel rychlodrážní tramvajové tratě z Chomutova do Jirkova.

14. března 2014 – Karosa B932 na lince číslo 2 u zastávky Kamenná – Pavel Hypš

V aglomeraci měst Chomutov a Jirkov se kdysi počítalo, že by zde jezdili tramvaje. Na jirkovské Dvořákově ulici bylo postaveno středové panelové těleso pro její položení. Po převratu v roce 1989, kvůli nedostatku peněz, bylo od tohoto návrhu odstoupeno.

14. března 2014 – Těleso pro položení tramvajových kolejí – Pavel Hypš

Jako alternativa autobusů, které měly problémy s kopcovitým terénem, byly nakonec zvoleny trolejbusy. S výstavbou trolejbusové tratě ze zastávky Vodní v Chomutově do Jirkova se začalo roku 1992 a 1. července 1995 zde byl zahájen provoz. Vozový park tehdy tvořily kompletně kloubové vozy Škoda 15Tr. Přesně za rok, 1. července 1996, byl v Chomutově otevřen ještě úsek k železničnímu nádraží.

27. listopadu 2013 – Škoda 15Tr na lince číslo 22 přijíždí do zastávky Palackého – Pavel Hypš

Roku 1998 pak přibyly krátké tratě k chomutovským železárnám a poliklinice. V souvislosti s výstavbou autobusového nádraží přibyl ještě 1. prosince 2000 úsek právě do těchto míst. Od roku 2006 se poprvé objevují nízkopodlažní trolejbusy Solaris Trollino 12AC.

27. listopadu 2013 – Solaris Trollino 12AC na lince číslo 20 – Pavel Hypš

Trolejbusové linky byly od počátku v číselné řadě 20 (chomutovské), resp. 30 (chomutovsko-jirkovské). Jelikož při otevření každého nového úseku přibývaly nové linky, provoz působil poměrně chaoticky. Většina trolejbusových linek neměla pravidelný interval a tudíž ani mezi sebou neměly odjezdy koordinovány. Až v prosinci 2013 vznikla nová síť šesti trolejbusových linek, kdy linky číslo 50 - 53 slouží k obsluze Chomutova a linky 40 a 41 se střídají ve spojení Chomutova a Jirkova.

15. července 2014 – Solaris Trollino 12AC na lince číslo 52 u zastávky Kundratická – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: dobové jízdní řády, web wikipedia.cz (Chomutov, Městská autobusová doprava v Ústeckém kraji, Trolejbusová doprava v Chomutově a Jirkově)
Poslední aktualizace:

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07