ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

            KRALUPY NAD VLTAVOU

Kralupy nad Vltavou jsou město ležící po obou stranách řeky Vltavy přibližně 20 km severně od Prahy. Ve Středočeském kraji spadají pod okres Mělník. První doložená zmínka o Kralupech (považovaná za falzum) se nachází v soupisu majetku břevnovského kláštera z roku 993. Přívlastek rozlišuje toto město od Německých Kralup nebo-li Kralup u Chomutova, obce zaniklé v roce 1976 kvůli těžbě uhlí.

15. října 2013 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1895 – Pavel Hypš

Kralupy patřily za druhé světové války k nejpostiženějším českým městům, neboť velkou část města poničil těžký nálet amerických bombardérů v poledne 22. března 1945. Jeho cílem byla kralupská rafinerie. Oblak černého kouře ze zasažené nádrže zahalil celé město a další vlny bombardérů už shazovaly svůj náklad, celkem na 1500 bomb, naslepo. Nálet poškodil nádraží, zničil většinu průmyslových objektů, 117 domů a mnoho dalších domů poškodil. Velkou památkou města je proto zachovaný most T. G. Masaryka z roku 1926, který překlenuje Vltavu osmdesátimetrovým obloukem a dodnes slouží silniční dopravě. Při návštěvě města stojí za shlédnutí také naučná stezka s vyhlídkou Hostibejk, umístěná poblíž centra města.

11. července 2013 – Výhled z Hostibejku – Pavel Hypš

Již 1. června 1850 doráží do města první parní vlak pro přepravu osob. Vyjel tehdy na trase Praha – Lovosice po dnešní trati 090. Byla součástí státní dráhy Praha – Drážďany, po jejíž celé délce byl zahájen provoz o rok později. Další trať na sebe nenechala dlouho čekat, a 30. července 1856 vyrazily první vlaky po dnešní trati 093 do Kladna-Dubí (prodloužení na kladenské nádraží přišlo až mnohem později). Soukromá Turnovsko-kralupská dráha zahájila pak 15. října 1865 provoz vlaků na trati do Neratovic (dnes 092), kde navazovala trať Praha – Turnov.

1918 – Část jízdního řádu dnešní trati 090 – web csd1918.wz.cz

Další železnice, která se v Kralupech objevila, byla už spíše jen lokálního charakteru. Po dnešní trati 111 do Velvar začaly jezdit vlaky od 18. října 1882. Vinařická dráha z kralupského předměstí do Zvoleněvse pak zahájila provoz 20. května 1884. Po dnešní přeložce z předměstí na hlavní nádraží byl zahájen provoz až v roce 1975.

10. července 2013 – Jednotka 809 ve stanici Kralupy nad Vltavou-předměstí – Pavel Hypš

O prvních autobusech na území města lze prokazatelně nalézt zmínku v 50. letech 19. století (doloženo k roku 1956). Jednalo se o tehdejší linku 01016 v trase Praha, Na Florenci – Odolena Voda, závod – Kralupy nad Vltavou, nádraží. Tato linka se i přes částečný souběh s železnicí stala stálicí.

1956 – Jízdní řád linky 01016 – Knižní jízdní řád středočeského kraje

V 70. letech byla přečíslována na 10160 a začali na ní vznikat různé varianty vedení spojů, většinou ale upravené v blízkosti Prahy. V 90. letech po privatizaci závodů ČSAD převzal její provoz dopravce JUDr. Jan Hofmann a jeho linka z pražského nádraží Palmovka nesla číslo 250109.

1989 – Jízdní řád linky 10160 – Knižní jízdní řád Středočeského kraje

Fungování tohoto dopravce nemělo dlouhou historii a ještě v průběhu 90. let většinu jeho linek přebírá společnost ČSAD Střední Čechy, nástupce původních závodů ČSAD v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Mělníce. Počínaje 30. zářím 2001 linka vstupuje do systému Pražské integrované dopravy (PID) pod číslem 370 a je ukončena v terminálu stanice pražského metra Nádraží Holešovice.

26. září 2012 – Autobus linky číslo 370 poblíž zastávky Lobeček – Pavel Hypš

V úseku Odolena Voda – Kralupy nad Vltavou ji doplňuje ještě další linka PID, a to číslo 413. Po otevření dalšího terminálu metra, Kobylisy, dne 26. června 2004, je kromě odklonu do této konečné zavedena ještě varianta trasy označená číslem 372, zajíždějící mezi Odolenou Vodou a Kralupy do obcí Dřínov a Zlosyň.

26. září 2012 – Autobus linky číslo 413 u kralupského nádraží – Pavel Hypš

V systému Pražské integrované dopravy jsou dnes kromě uvedených linek a železnice zapojeny také linky do Mělníka (číslo 470), Neratovic (473) a místní linka 456 do Holubic, jejíž provoz jako jediné zdejší linky zajišťuje soukromý dopravce Vlastimil Slezák.

2012 – Linkový jízdní řád linky 456

Spojení s Kladnem, dopravcem ČSAD MHD Kladno, je zařazeno do Středočeské integrované dopravy pod označením A50. Dále v Kralupech najdeme ještě tři linky ČSAD Střední Čechy jedoucí do Mělníka, jako klasická veřejná linková doprava.

25. října 2013 – Autobus Karosa C934 na lince A50 před odjezdem do Kladna – Pavel Hypš

Během obnovy města se po 2. světové válce začal opět silně rozvíjet ve městě průmysl, byla vystavěna nová sídliště a k městu připojeny také okrajové obce. To si vyžadovalo nutnost zavedení spojů místního charakteru. Poprvé se v roce 1962 setkáváme s linkou regionálního charakteru číslo 01652 Mikovice, rozcestí – Kralupy nad Vltavou, ČSAD – Kralupy nad Vltavou, nádraží – Kralupy nad Vltavou, II, Revoluční. O čtyři roky později, roku 1966, jsou vybrané spoje prodlouženy až do obce Veltrusy.

50. léta – Jeden z mála dochovaných snímků s autobusem v Kralupech – Ivan Kubrt, web motorsportsazena.cz

Ještě na přelomu 60. a 70. let se setkáváme s variantní linkou 16550 (původní linka již mezitím přečíslována na 16520), jezdící v podstatě ve shodné trase z Mikovic do Veltrus, lišící se pouze zajížděním ke kralupskému hřbitovu. Pravděpodobně v roce 1974 (prokazatelně doloženo roku 1976 - vychází se pouze ze zmínky v novinovém tisku) jsou pak obě jmenované linky zrušeny a nahrazeny novou sítí oficiální městské dopravy Kralupy nad Vltavou.

1976 – Soupis městské dopravy Kralupy v knižních jízdních řádech středočeského kraje

Jednalo se tehdy o čtyři linky, vycházející z variant jednotlivých spojů původních linek. Linka číslo 1 jezdila v trase Kralupy nad Vltavou, hřbitov – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice – Kralupy nad Vltavou, Revoluční – Kralupy nad Vltavou, koupaliště. Jezdila celodenně a celotýdenně, stejně jako linka číslo 2 Kralupy nad Vltavou, Minice – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice – Kralupy nad Vltavou, Kaučuk - Veltrusy – Veltrusy, OÚNZ. V delších intervalech byl zajišťován provoz linky číslo 3 Kralupy nad Vltavou, Mikovice, rozcestí – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice – Kralupy nad Vltavou, Kaučuk. Pouze pro návoz dělnictva byla pak určena linka číslo 4 v trase Kralupy nad Vltavou, železniční stanice – Kralupy nad Vltavou, Dýhárna.

26. září 2012 – Autobus městské dopravy číslo 1 u bývalého obchodního střediska Máj – Pavel Hypš

Od roku 1987 byla linka číslo 3 z Mikovic prodloužena do sousední obce Zeměchy, jinak si provoz městské dopravy zachovával velmi ustálený charakter. Až v průběhu 90. let byl provoz kompletně upraven. Ze všech čtyř linek byla v podstatě vytvořena jedna linka (číslo 1) a pro obsluhu okolních obcí byla zřízena polookružní linka číslo 2. Linka číslo 1 v trase Zeměchy – Kralupy nad Vltavou, Mikovice, rozcestí – Kralupy nad Vltavou, Minice – Kralupy nad Vltavou, hřbitov – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice – Kralupy nad Vltavou, Dýharna - Kralupy nad Vltavou, Revoluční – Kralupy nad Vltavou, koupaliště – Kralupy nad Vltavou, kaučuk a linka číslo 2 v trase Kralupy nad Vltavou, železniční stanice – Nelahozeves, Lešany – Nelahozeves – Nová Ves, Miřejovice, most – Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, kaučuk – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice. Provoz obou linek byl celodenní a celotýdenní. Výjimkou byla obsluha Veltrus, kam linka zajížděla až do 1. září 2011 pouze o víkendech. Po tomto datu sem jezdí i dva páry spojů v pracovní dny. K prodloužení obou linek k OC Tesco došlo 12. listopadu 2005.

15. října 2013 – Autobus městské dopravy číslo 2 na konečné u železničního nádraží – Pavel Hypš

Současný tarif městské dopravy je platný od 1. ledna 2011. Za základní jízdné placené u řidiče zaplatíte 10 Kč. Zajímavostí je, že na několika místech po městech můžeme však koupit jízdenky i v předprodeji. Za lístek v hodnotě 8 Kč nám pak po nástupu řidič vydá z kasy novou jízdenku a lístek odebere. Za 250 Kč si lze pořídit i měsíční papírovou legitimaci, bez nutnosti pořizovat si čipovou kartu.

Jízdenka po předložení kupon a kupon koupený z předprodeje - sbírka Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Zdeňku Liškovi za editaci textu a poskytnutí dobových materiálů
Zdroje: web wikipedia.cz (Kralupy nad Vltavou, Historie železniční dopravy v Česku, Rakouské spol. státní dráhy, Severní stární dráha, Turnovsko-kralupsko-pražská dráha, Železniční trať Praha – Vraňany – Děčín, Železniční trať Neratovice – Kralupy nad Vltavou), web turisticky-denik.cz (Hostibejk, Most T. G. Masaryka), web szdc. (Historie našich železnic v kostce), web zelpage.cz (Popis tratí 091, 092, 093, 110, 111), knižní jízdní řády středočeského kraje z let 1956, 1974, 1976 a 1989, web Kralup nad Vltavou, web spvd.cz (Kralupy nad Vltavou), web csad-me.cz (Jízdní řády 2006), web bus.zastavka.net (ČSAD Střední Čechy), web csd1918.wz.cz (Jízdní řády), web motorsportsazena.cz (Historie Kralup nad Vltavou)
Poslední aktualizace:

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10