ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

PÍSEK

Písek je jihočeské historické město (dříve krajské, sídelní město Prácheňského kraje, později okresní, nyní obec s rozšířenou působností) na řece Otavě, založené roku 1243. Žije zde téměř 30 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

20. září 2013 – Budova písecké radnice – Pavel Hypš

Podnětem pro založení Písku bylo nerostné bohatství v podobě zlatonosného písku. Patrně již od konce 12. století stála rýžovnická vesnice na pravém břehu řeky Otavy. Později se z osady stala trhová ves s kostelem sv. Václava. Písek je poprvé zmíněn v datační formuli listiny krále Václava I. vydané roku 1243.

20. září 2013 – Havlíčkovo náměstí se sochou svatého Floriána – Pavel Hypš

V Písku se nachází Kamenný most ze 13. století, nejstarší český stojící most, královský hrad, gotický kostel Narození Panny Marie s hodinovou věží – dominanta města a částečně zachované hradby zbořené během průmyslové revoluce.

20. září 2013 – Kamenný most – Pavel Hypš

Město Písek se skládá z devíti částí na pěti katastrálních územích: Písek (Vnitřní Město, Budějovické Předměstí, Pražské Předměstí, Václavské Předměstí a Purkratice), Hradiště, Nový Dvůr, Semice a Smrkovice.

Pisek04

Smrkovice - Pavel Hypš

Roku 1875 byl Písek spojen železnicí s Prahou. Dnes z Písku vedou železniční tratě číslo 201 do Tábora, 200 přes Březnice a Příbram do Zdic na trati PrahaPlzeň a elektrifikovaná spojka přes Putim do Ražic nebo Protivína na trati České Budějovice – Plzeň.

Pisek05

Nádraží - Pavel Hypš

Na jihu města se nachází hlavní nádraží, na severu je stanice Písek město a na severozápadě Písek zastávka. Díky dotacím Evropské unie nově funguje v severní logistické zóně železniční zastávka Písek-Dobešice.

Pisek06

Vlak - Pavel Hypš

Mezi léty 1928 až 1930 zahájila provoz poštovní autobusová linka s možností přepravy osob číslo 2094 v trase: Vodňany - Písek, náměstí - Mladotice - Předotice - Malčice - Radobytce – Mirotice. Ještě dříve pravděpodobně jezdila také linka číslo 1047 v trase: Písek, poštovní úřad – Chřešťovice (od roku 1930 až do Týna nad Vltavou).

Pisek07

Jízdní řád nebo pohlednice do 1930 - sbírka Pavel Hypš

V jízdních řádech platných od 5. října 1930 je možné najít také soukromou autobusovou linku číslo 2237, vedenou v trase: PÍSEK - Sedlice u Blatné – BLATNÁ. Počet se linek se v dalších letech stále zvyšoval.

Pisek08

Jízdní řád nebo pohlednice do 1949 - sbírka Pavel Hypš

Po převzetí veškeré autobusové dopravy státním podnikem ČSAD v roce 1949 do města zajíždělo již 15 linek. Už v té době mezi nimi byla jedna, označená číslem 02351, vedená pouze po území města v trase: NÁDRAŽÍ – Továrna Vedam – Okresní národní výbor – NÁMĚSTÍ – Na Štychu – SVATÝ VÁCLAV.

Pisek09

Jízdní řád nebo pohlednice do 1951 - sbírka Pavel Hypš

Nejpozději v květnu 1951 na ní došlo k rozšíření trasy, kdy z náměstí pokračovala přes restauraci Na Zvíkově, křižovatku Tyršovy třídy a zastávku U tří lip do zastávky Na Štychu a po původní trase ke Svatému Václavovi.

Pisek10

Jízdní řád nebo pohlednice do 1961 - sbírka Pavel Hypš

V roce 1961, pod číslem 02501, je již označena jako oficiální místní doprava města Písek. V tomto období je na níž již vedeno několik variant, souhrnně v trase: NÁDRAŽÍ – Dílny ČSSZ – Okresní národní výbor – (Nemocnice) – NÁMĚSTÍ – Harantova ulice – (Restaurace na Zvíkově) – (Elektro-Praga národní podnik (T) – Kovosvit národní podnik (T) / LESNÍ HŘBITOV) – Křižovatka Tyršova třída (T) – (NÁMĚSTÍ (T)) – U tří lip (T) – Na Štychu – SVATÝ VÁCLAV.

Pisek11

Jízdní řád nebo pohlednice do 1970 - sbírka Pavel Hypš

V 70. letech došlo k rozšíření městské dopravy do okrajových částí města a rozdělení na šest linek:

 1. Nádraží ČSD – Leninovo náměstí – Autobusové nádraží – Václavské předměstí – Strakonická ulice  Nádraží ČSD
 2. Autobusové nádraží – Semice – Smrkovice – Autobusové nádraží
 3. Autobusové nádraží – Jitex – Nádraží ČSD
 4. Lesní hřbitov – Autobusové nádraží – Leninovo náměstí – Lesní hřbitov
 5. Autobusové nádraží – Hradiště
 6. Nádraží ČSD – Autobusové nádraží – Kovosvit – Strakonická ulice – Leninovo náměstí – Husovo náměstí – Nádraží ČSD

Pisek12

Jízdní řád nebo pohlednice do 1989 (1z2) - sbírka Pavel Hypš

Pouze po území města byla vedena ještě jedna linka. Cestující se v celé trase mohli přepravovat za tarif městské dopravy, ale byla značena jako regionální linka 25210 a vedena v trase: Autobusové nádraží – Sanatorium Honzíček rozcestí – Vohybal rozcestí – Flekačky rozcestí.

Pisek13

Jízdní řád nebo pohlednice do 1989 (2z2) - sbírka Pavel Hypš

Do roku 1989 se počet linek městské dopravy zvýšil na osm, autobus na Flekačky byl stále samostatný. V roce 1990 byl počet linek městské dopravy devět a jejich trasy následující:

 • 1: Nádraží ČSD – Okresní národní výbor – Žižkova – Václavské předměstí – Velké náměstí – Autobusové nádraží – Nádraží ČSD
 • 2: Logry – Nemocnice – Okresní národní výbor – Žižkova – Kovosvit – STS – Okresní stavební podnik
 • 3: Nádraží ČSD – Nemocnice – Doktorky Milady Horákové – Žižkova – Kovosvit – Václavské předměstí
 • 4: Lesní hřbitov – Autobusové nádraží – Velké náměstí
 • 5: Nádraží ČSD – Žižkova – Jitex – Nádraží ČSD
 • 6: Autobusové nádraží – Jitex – Kovosvit
 • 7: Autobusoé nádraží – Semice – Smrkovice – Autobusové nádraží
 • 8: Na Štychu – Kovosvit – Logry – Žižkova – Okresní národní výbor – Jitex, rozcestí – Hradiště
 • 9: Autobusové nádraží – Teplárna – Smrkovice
 • 25210: Autobusové nádraží – Žižkova – Logry – Sanatorium Honzíček, rozcestí – Vohybal, rozcestí – Flekačky, rozcestí

Pisek14

Cokoliv co už dnes nejezdí - sbírka Pavel Hypš

Dnes je provoz městské dopravy v Písku zajišťován jedenácti linkami. Číslovány jsou v řadě 1 až 6 a dále jejich varianty, začínající číslicí linky, ze které jsou odvozeny. Pro náhodné cestující je systém poměrně nepřehledný. Žádný den v týdnu nejedou linky všechny, na většině navíc ještě dochází k větvení jednotlivých spojů. Zjednodušeně se trasy linek dají shrnout do této podoby:

 • 1: Nádraží ČD - Kollárova - Václavské nám. - Kollárova - Žižkova - Budovcova - Nádraží ČD
 • 2: Hradiště - Autobusové nádr. - Budovcova - Žižkova – Logry
 • 3: Dobešice - Nádraží ČD - Logry - Dvořákova – Dobešice
 • 4: Nádraží ČD - Hradiště - Budovcova - Lesní hřbitov
 • 5: Flekačky - Semice - Budovcova - Nádražní - Teplárna – Smrkovice
 • 6: Nádraží ČD - Žižkova - Dvořákova - Strakonická - Nádraží ČD
 • 11: Strakonická - Dvořákova - Smetanovo nám. - Žižkova - Hradišťská - Nádraží ČD
 • 22: Hradiště - Budovcova - Nemocnice - Žižkova - Na Houpačkách
 • 23: Hradiště - Strakonická – Dobešice
 • 55: Smrkovice - Semice - Žižkova - Autobusové nádr. - Pražská – Dobešice
 • 66: Nádraží ČD - Hradiště - Budovcova – Žižkova

20. září 2013 – Mercedes-Benz Citaro na lince číslo 55 v Průmyslové ulici – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Městská autobusová doprava v Jihočeském kraji, Písek (město))
Poslední aktualizace:

TOPlist
aktualizováno: 05.12.2017 22:14:07