ipt type="text/javascript" src="js/lightbox.js">

VINOŘ

Vinoř (německy Winor) byla do roku 1974 vesnicí na severovýchod od Prahy, podél cesty na Starou Boleslav. Od roku 1974 je jako katastrální území připojena k Praze, od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Vinoř existuje také městská část.

17. června 2015 - Vinořské náměstí se sousouším svatého Jana Nepomuckého - Pavel Hypš

Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o obci pochází již z r.oku1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř Vyšehradské kapitule, sama Vinoř je ale mnohem starší. Podél cesty do Kbel a v centru Vinoře stojí čtyři výklenkové kapličky poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi, postavené v letech 1674 - 1690.

17. června 2015 - Jedna z kapliček se nachází u autobusové zastávky Vinořský hřbitov - Pavel Hypš

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vinoři je barokní kostel Povýšení sv. Kříže, postavený v letech 1727 až 1728 stavitelem F. M. Kaňkou, na místě původní románské stavby. Před kostelem stojí cenné sousoší svatého Jana Nepomuckého od barokního sochaře I. F. Platzera.

17. června 2015 - Kostel Povýšení svatého Kříže - Pavel Hypš

Do Vinoře spadá též osada Ctěnice. V osadě stojí stejnojmenný zámek, který je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. století. Od roku 2012 je ctěnický zámek ve vlastnictví Muzea hlavního města Prahy a je zde několik tematických expozic.

13. června 2015 - Areál zámku Ctěnice - Pavel Hypš

Ze srpna 1914, tedy těsně před vypuknutím první světové války, je doložen provoz poštovního dostavníku číslo 2041, zajišťtujícího spojení Vinoře k železniční zastávce Satalice, jelikož Vinoři se výstavba železnice vyhnula.

Srpen 1914 - Jízdní řád poštovní linky do Satalic - sbírka Poštovní muzeum Praha

Ve stejném období byla v provozu také soukromá autobusová linka Maxe Bischitskyho z Brandýsa nad Labem v trase: Praha, hotel Anglický soud, Poříčí (Prag, hotel Englischer Hof, Pořič)  - Karlín (Karolinenthal) - Vysočany (Wysočan) - Kbely (Kbel) - Vinoř (Winař) - Podolanka - Dřevčice (Dřewčitz) - Vrábí (Wrab) - Brandýs nad Labem, náměstí (Brandeis an der Elbe, Ringplatz) - Stará Boleslav (Alt Bunzlau).

Srpen 1914 - Jízdní řád autobusové linky z Prahy přes Vinoř do Staré Boleslavi - sbírka Poštovní muzeum Praha

Zmiňovaná linky se staly základem pro autobusovou dopravu ve Vinoři, a v lehce pozměněných trasách fungují dodnes. Veškerá místní autobusová doprava je součástí Pražské integrované dopravy, a jsou jí linky:

  • 185: Palmovka – Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov
  • 302: Palmovka – Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov – Přezletice, Kocanda
  • 375: Českomoravská – Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř – Stará Boleslav
  • 378: Letňany – Vinořský hřbitov – Vinoř – Jenštejn – Radonice
  • 386: Nádraží Satalice – Vinořský hřbitov – Vinoř – Přezletice, Kocanda
  • 513: Palmovka – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř
  • 603: Palmovka – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř – Stará Boleslav

17. června 2015 - SOR NB12 na lince číslo 302 u Vinořského hřbitova - Pavel Hypš

V nedávné minulosti do Vinoře zajížděly ještě autobusové linky číslo 259 (v posledním období provozu v trase Letňany – Vinořský hřbitov – Vinoř), 280 (Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř) a 554 (Vinoř – Vinořský hřbitov – Satalice – Vinořský hřbitov – Vinoř).

Karosa Citybus na lince číslo 259 v zastávce Lohenická - Pavel Hypš

Autor:: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Vinoř), jízdní řád poštovních linek z roku 1914
Poslední aktualizace: 17. června 2015

 

TOPlist
aktualizováno: 14.01.2018 06:01:10